onsdag 6 september 2017

Lag mot tiggeri förbjuder medmänsklighet

De tiggare vi nästan dagligen möter, t.ex. utanför matvarubutiker, är arbetslösa och är inte svenska medborgare.
De kommer tillfälligt till Sverige för att de, på grund av sin etnicitet, inte kan få arbete i de länder där de är medborgare. Men de är människor.

Nu vill en del svenska medborgare förbjuda tiggarna att komma till Sverige för att tigga.
Om de kom som turister skulle de däremot vara välkomna.

De svenska moderaterna och sverigedemokraterna och en och annan sosse vill förbjuda tiggeriet för att vi ska slippa att möta fattigdomen så tydligt.
Däremot har förbudsivrarna inga förslag om hur vi ska bli av med själva fattigdomen eller arbetslösheten.

Bland motiveringana för ett förbud är ett att en del typer uppträder som en slags hallickar som utnyttjar tiggarna genom att tvinga dem att avstå en del av vad de får in på tiggeriet.

Horor är liksom tiggarna också människor. Sexköpslagen förbjuder därför inte horor från att sälja sextjänster. Däremot är det förbjudet att köpa sex och att tjäna pengar på att horor säljer sex. Torskar och hallickar, men inte horor, bedriver olaglig verksamhet.
I konsekvensens med sexköpslagen borde därför inte tiggarna förbjudas att tigga men givare att ge.

En sådan lag skulle hindra mig, att av empati, ge en medmänniska hjälp. Empati skulle bli olagligt.
Visserligen skulle jag då i stället kunna ge till hjälporganisationer men då vet jag ju inte om pengarna verkligen kommer till den som behöver dem.

De som utnyttjar tiggarna på samma sätt som hallickar utnyttjar horor bör hindras i sin verksamhet av den enkla anledningen att det borde vara förbjudet att utnyttja andras fattigdom.

Men när vi i Sverige köper billiga produkter som tillverkats av fattiga löntagare i låglöneländer kallas det i
nte för att vi utnyttjar fattigdomen utan för att vi hjälper de fattiga.
Och då svenska kapitalägare tjänar pengar genom att underbetala löntagare i fattiga länder uppskattas de för att de giver fattiga arbetslösa arbete.


16 kommentarer:

Jonny sa...

Dessa människor är inte Sveriges problem. Det finns miljarder fattiga på jorden och de är inte heller vårat problem. Vårat ansvar är att ta hand om och ge stöd till svenska medborgare. Utöver det hjälper vi genom vår biståndspolitik olika projekt och länder.

Jonny sa...

"En och annan sosse"

Moderaterna föreslår ett nationellt tiggeriförbud – och regeringen hakar på. ”Vi kan absolut diskutera med M om den här frågan”, säger Åsa Regnér (S) till Expressen (20170905).

Jonny sa...

En och annan svensk anser att det ska förbjudas...

"Enligt Aftonbladet Inizios färska undersökning (20170905) vill sex av tio svenskar förbjuda tiggeri. Endast sexton procent vill att tiggeri ska vara tillåtet. "

Mario Matteoni sa...

Så om svenskar tigger är det OK?

Jonny sa...

Mario /
Som synes hade du fel i att det rör sig om SD'are, moderater och några enstaka sossar. Ditt antagande var fel. Endast 16% vill enligt nämnda undersökning tillåta tiggeri.

Svenskar har rätt till olika former av bidrag och stöd, därför bör givetvis tiggeri vara något som inte finns behov av. De svenska medborgare som behöver hjälp skall istället vända sig till de myndigheter som sköter detta.

Utländska medborgare som kommer hit har ingen rätt till dessa former av stöd, de ska under sin vistelse här ha tillräckligt med medel för att kunna upprätthålla sitt uppehälle under sin vistelse, behöver de hjälp ska de lämpligen vända sig till sitt lands ambassad.

Vi talar om tiggeri dvs för egen personlig vinning, insamling av pengar som görs av registrerade organisationer till välgörande ändamål är inte tiggeri.

Vill dessa människor fortsätta tigga kan de göra det i sina hemländer (om landet tillåter det) eller varför inte starta en insamling till sig själv på internet, det finns siter som förenklar ett sådant förfarande. Våra gator och torg ska däremot vara fredade.

Mario Matteoni sa...

Diskussionen handlar om en lag mot tiggeri.
Du menar alltså att en lag mot tiggeri inte ska gälla svenskar bara människor som kommer från andra länder?

Nils Persson sa...

Om man inte vill ha tiggeri i Sverige hur tycker du man ska lösa det på något annat sätt. Vi har redan bidrag för våra medborgare som gör tiggeri så gott som obefintligt. Att höja skatten för att utrota jordens fattigdom känns inte realistisk. Har du något förslag för oss som är väldigt trötta på att bli antastade av tiggare vart vi än går trots att vi betalar världens högsta skatter.

Något förslag? Eller ska man bara vänja sig?

Mario Matteoni sa...

Bra fråga.
Enda sättet att bli av med tiggeri är att alla får möjlighet att arbeta och få en inkomst så att folk slipper tigga. Vad gör du för att det ska bli så?
Om vi lagstifter mot tiggeriet blir vi inte av med det. Det fortsätter här eller någon annanstans.
Om tiggeri förbjuds kanske de som tigger i dag i stället för att tigga börjar begå sådant som idag redan är kriminellt. Införs tiggeriförbud har de ingen laglig möjlighet att försörja sig.
Vi har som bekant inte blivit av med brott som det redan finns lagstiftning mot.
För egen del skulle jag vilja se att krig upphörde men jag tror inte att lagstiftning hjälper.


Nils Persson sa...

Menar du att du tror det finns en lösning i att alla Europas romer som vill kommer till Sverige och får ett jobb att försörja sig med? Skulle det vara en praktisk lösning?

Menar du att det är upp till mig att lösa detta problem eftersom jag vill förbjuda tiggeri, varför då?

Om vi lagstadgar mot tiggeriet I SVERIGE är det såklart att tiggeriet minskar drastiskt här. Bara för att lagar inte följs till 100% är väl inget argument för att inte ha dem.

"Vi har som bekant inte blivit av med brott som det redan finns lagstiftning mot."
Är du anarkist? Menar du att vi inte ha lagar mot stöld och våld bara för att det inte kan försvinna helt?

Du presenterar inga som helst alternativ till att ha tiggare överallt i Sverige som kommer hit från fattiga länder.

Jonny sa...

Mario - Som jag skrev ovan så har vi samhällsfunktioner som ger stöd åt svenska medborgare. Givetvis ska en sådan lag gälla även svenska medborgare, har de behov ska de vända sig till myndigheterna, inte sätta sig på ett torg dag efter dag, månad efter månad.

Utländska medborgare som kommer hit har ett eget försörjningskrav på sig för att klara sitt uppehälle, de ska alltså ha kontanta medel/bankmedel när de kommer hit till Sverige som ska räcka för deras vistelse här alternativt att de har en sponsor som är svensk medborgare (oftast en släkting) och som garanterar deras uppehälle.

I övrigt har Nils P kommenterat saken på ett bra sätt ovan.

Lars sa...

Mario, du skriver att du möter tiggare nästan dagligen. Men du har aldrig mött de tiggare, som är målsägare i en hittills unik rättegång i Örebro tingsrätt om människohandel. Målsägarna är rumäner eller bulgarer, som har lurats till Sverige med löften om riktiga jobb, men har tvingats att tigga. Några att sälja sex. För ett par år sedan konstaterade polisen att brott i samband med tiggeri dittills inte hade förekommit, men var att vänta.

Din jämförelse med horor är enbart smaklös. Du skriver att det är tillåtet att sälja sex, men straffbart att sälja sex. Menar du att tiggeriet ska stoppas på samma sätt: Tillåtet att tigga, men förbjudet att ge? Ja, det är ju ganska meningslöst att bötfälla tiggare. Vad ska de göra för att få pengar till böterna?

Det är ju givarna, som har pengarna. Och förutom böter till staten, kan de ju ådömas ett skadestånd till tiggaren för den förnedring, som givaren har utsatt tiggaren för.

Som en annan debattör har skrivit här ovanför, så är dessa människor inte Sveriges problem. Men faktum är att Sverige har pågående förhandlingar med berörda regeringar för att förmå dessa att lösa tiggarnas problem på hemmaplan. Ett tiggeriförbud i någon form, skulle kunna fungera som ett påtryckningsmedel mot dessa regeringar.

Alla verkar ha missat att ett tiggeriförbud kan utformas och tillämpas flexibelt. Tiggeri kan förbjudas på vissa platser och i viss omfattning, men tillåtas i vissa situationer. Vi kan bara inte fortsätta med denna "beröringsskräck" vad gäller vissa ämnen.

För övrigt fungerar inte sexköpslagen, som bara träffar köparna, så bra som du tror. För det första vågar en sexköpare, som misstänker att horan är tvingad att prostituera sig, inte anmäla sin iakttagelse. För övrigt kan horan inte påtvingas vård och annat hjälp, eftersom hon inte har begått något brott.

Den, som har begått brott till följd av någon annans brott (olaga tvång) får inte straffas. Men med en utredning av det synliga brottet, t.ex. att någon tigger eller erbjuder sexuella tjänster mot betalning, leder till att det osynliga brottet (det bakomliggande tvånget) uppdagas.

Upprinnelsen till rättegången i Örebro var anmälningar om annan brottslighet, som drabbade grannar till den fastighet, där tiggarna förvarades. De var i praktiken fångar. Min sista fråga till dig, Mario är: När blev det "vänster" att stödja grov brottslighet, såsom slaveriets återinförande?

Jonny sa...

Vart är Sverige på väg ? De svenska myndigheterna följer inte regler och lagar längre.

Nu senast om de irakier som inte är nöjda med sin asylprocess i Finland och som marscherar över till Sverige och där tas emot med öppna armar av migrationsverket för vidare hantering av asyl... !!!

Ledarsidorna skriver :
För irakiska migranter gäller visumtvång vid passage av gräns inom EU, dessutom skall de som har en har en pågående asylprocess, som inte avslutats i högsta instans, i ett annat EU-land återföras dit. Har den enskilde ett avslag på sin asylansökan i ett annat EU-land så skall han eller hon avvisas till sitt ursprungsland.

https://ledarsidorna.se/2017/09/flyktingmatchen-till-haparanda-varfor-inte-touch-and-go/

Lars sa...

Ja, man kan sannerligen undra vart Sverige är på väg. Om man flyr från en pågående asylprocess i ett annat land, kanske den avbryts för att man inte infinner sig och kan höras. En ny asylprocess startas i Sverige och leder till avslag. Och om det nu är så förfärligt i Finland, varför flyr man inte tillbaka till Irak, där IS håller på att besegras?

Och varför ska jordens hela befolkning ha samma rättigheter i Sverige som svenska medborgare? Som argument mot tiggeriförbud anförs att införs ett sådant förbud, måste det även gälla för svenskar, annars är det etnisk diskriminering. Visst inte. Får svenska medborgare tigga, så gäller det även romer som är svenska medborgare.

En annan lösning är ett generellt tiggeriförbud för alla, men med undantag för akuta nödsituationer. I så tall drabbas ju bara det systematiska och organiserade tiggeriet. Men här säger man att förbud mot organiserat tiggeri vore en kränkning av föreningsfriheten i grundlagen, med hänvisning till Frälsningsarméns insamlingar.

Men varför bildar då inte ni, som tycker så, en förening för hjälp till tiggarna i deras hemländer, och organiserar egna insamlingar som ni sköter själva?

Lars sa...

Märkligt att Mario har haft tid att skriva inlägg i andra ämnen, men inte svara mig trots att jag torde vara ensam i hela Sverige om att föreslå straff för givaren, men inte för tiggaren. Det är tydligen så man ska göra: ta tjuren vid hornen och föreslå sådant som ingen annan vågar. Förklaring: Mitt förslag är det mest medmänskliga. Givaren döms att betala böter till staten och skadestånd till tiggaren. (Jmfr sexköpslagen?!) Tiggaren slipper tigga pengar till böterna...

Medmänsklighet kommer naturligtvis inte alls att förbjudas. Det kommer fortsatt att vara tillåtet att på eget initiativ skänka pengar till personer som uppenbarligen befinner sig i en nödsituation.

Generellt undantag från tiggeriförbudet ska gälla vid tillfälligt tiggeri en en nödsituation. Kvarstår hjälpbehovet får den enskilde söka hjälp hos socialtjänsten. Men akuta hjälpbehov kan ju uppstå när den har stängt.

Organiserade insamlingar med tillstånd för hjälp till f.d. tiggare i deras hemländer kommer fortsatt att vara tillåtna.

"Turister", som inte har tillräckligt med sig tillräckligt med pengar till sitt uppehälle vid ankomsten till Sverige, kan därmed avvisas utan diskussioner om de kan försörja sig på att tigga. I gengäld utvidgas socialtjänstens skyldighet att hjälpa alla, som lagligen befinner sig i Sverige.

Frågor till Mario, som tydligen tycker att allt är bra som det är:

1. En 59-årig tiggarkvinna, som bodde i en övergiven bil tillsammans med sin make frös ihjäl i slutet av september. Hon hade dåligt hjärta. Den förtvivlade maken försökte förgäves tigga ihop pengar till transport av kistan till hemlandet för en värdig begravning. Tills en frikyrkopastor beslöt att på egen bekostnad köra kistan till Rumänien i sin egen bil. Det var förstås medmänskligt, men hade du Mario gjort samma sak, om känt till dödsfallet?

2. Ett par månader senare avhystes - i samma stad - en annan grupp tiggare från ett övergivet plåtskjul, eftersom de hade gjort upp eld därinne för att värma sig. Detta under fullt pådrag av polis och socialtjänst, som konstaterade att inga barn fanns i gruppen, och därmed inte behövde erbjuda hjälp, trots att de äldsta i gruppen var över 70 år. De erbjöds inte ens natthärbärge, eftersom frikyrkornas härbärge inte hade öppnat för säsongen. För övrigt räcker platserna i nämnda härbärge bara till 1 / 3-del av de tiggare som vistas i staden, vilket innebär att de får sova inomhus bara var 3:e natt, då de också har möjlighet att tvätta sig.

Denna "medmänsklighet" är så grym, så att ett tiggeriförbud i jämförelse framstår som höjden av godhet. Medan den svenska socialministern Åsa Regnér har åkt till Bucarest för att förmå den rumänska regeringen att ta ansvar för sina egna medborgare, har statsminister Stefan Löfvén åkt till Bryssel för att förmå EU att tvinga Rumänien att ta emot en viss kvot av flyktingar, för att avlasta Sverige, som borde ha sig själv att skylla för att ha lockat hit asylsökande med sin (tidigare) onödigt "generösa" flyktingpolitik.

Den svenska ministrarna har alltså givit klart motstridiga besked till sina rumänska kollegor. Och nu straffas Sverige av EU-kommissionen, som inte tillåter Sverige ytterligare förlängningar av gränskontrollerna mot Danmark.

Mario Matteoni sa...

Läsvärd ledare av Tove Lifendahl i SvD 10 sept.
"Flera frågor ligger i tiggarens kopp"
https://www.svd.se/flera-fragor-ligger-i-den-tiggandes-kopp

Lars sa...

Lifvendahl skriver att man ska sluta skambelägga oss, som kan tänka oss ett tiggeriförbud i någon form. Men om förbudet ska kompletteras med sociala insatser, så kostar det pengar. En av de höga moraliska föredömena på s-bloggar tycker tydligen att tiggarna ska nöja sig med de allmosor de kan tigga ihop (och som de kanske inte får behålla, utan tvingas ge till någon som tidigare har mutat in platsen), medan vi däremot ska fortsätta att upplåta HVB-hem till en kostnad av en halv miljon/ år, till unga män som har ljugit om sin ålder och försöker tvinga sig kvar här, trots avvisningsbeslut.

"Unga, hoppfulla människor, som visat styrka och uthållighet genom att övervinna alla hinder på vägen till Sverige."

Om de är så starka, uthålliga och företagsamma, ska de väl även klara hemresan och även att etablera sig i hemlandet, vars kultur de känner till och där de har släktingar och klanfränder, som de kan samverka med? Med tanke på den stora övervikten kvinnor, som ömmar för dessa, starka och uthålliga unga män, så handlar det kanske mer om sex appeal - än om medmänsklighet.

Ju mer det snyltas på vår vilja att hjälpa de verkligt nödställda, desto mindre blir viljan att hjälpa. Lifvendahl frågar också hur svenska romer, som inte lever som tiggare, påverkas av den nya bilden av romer. Man kan också fråga sig hur bilden av afghanska män i allmänhet påverkas av dessa starka och uthålliga unga män som låtsas vara ensamkommande barn för att lura till sig försörjning.