onsdag 6 september 2017

Nordea flyttar till Helsingfors

Nordea väljer att lägga koncernens huvudkontor i Helsingfors efter ett beslut på bankens styrelsemöte under dagen.
Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte genom en fusion där Nordea Bank AB införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag. Planen är att genomföra fusionen under andra halvåret 2018. Det framgår av ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet från Nordeas styrelse säger styrelsen bl.a.
”Nordeas unika nordiska och internationella struktur innebär att det befintliga nationella regelverket inte varit helt ändamålsenligt för bankens verksamhetsmodell och senaste strategiska utveckling. Med moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion omfattas Nordea av samma regelverk som jämförbara europeiska banker, med en konsekventare tillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar.


Sverige är inte med i EU:s bankunion men utreder frågan om att gå med.
Finland är, genom sitt medlemskap i EMU, automatiskt ansluten till bankunionen.
EU:s bankunion skapades 2012 för att förbättra övervakningen av banksektorn och minska risken för att banker drabbas av ekonomiska problem.

Bankunionen innebär att Europeiska centralbanken (ECB) har fått i uppdrag att övervaka och kontrollera bankerna i euroländerna. ECB utövar direkt tillsyn över de största bankerna, medan nationella myndigheter sköter tillsynen över de mindre bankerna i nära samarbete med ECB.
Om banker får ekonomiska problem trots övervakningen ska de kunna avvecklas utan att samhällsekonomin påverkas allvarligt. Det ska göras genom att bankerna bygger upp en gemensam fond, som kan användas vid problem.
Bankunionen bygger också på EU-regler som gäller för alla banker i EU, till exempel enhetliga kapitalkrav för bankerna och insättningsgarantier för bankkunderna. Bankerna ska garantera insatta belopp på upp till 100 000 euro.

Nordeas styrelse hotade med att flytta från Sverige då regeringen i våras lade fram ett förslag om resolutionsskatt.
Genom resolutionsskatten skulle staten få en ekonomisk möjlighet att hjälpa bankerna i händelse av en bankkris. Miljardbeloppet fungerar som en försäkring för staten och skjuter över en del av krisansvaret på bankerna så att inte skattebetalarna behöver ta hela smällen vid en bankkris.

4 kommentarer:

Anders nilsson sa...

Ska resolutionsavgifterna fonderas eller folja med Andra skatter
till statskassan ?

Jonny sa...

Det är väl utmärkt att Nordeas kunder skyddas genom den europeiska bankunionen (som vi inte ingår i) och att vi svenska skattebetalare slipper stå med den säkerheten till banken ifall den skulle må dåligt !

Vad gäller Sverige så har ju regeringen planer på en annan bankskatt (utöver den tillfälligt höjda resolutionsavgiften) och det är nog mera den som Nordea inte vill betala i framtiden. Resolutionsavgiften är ju nästföljande år avklingande för att om några år halveras jämfört med nu.

Jonny sa...

Man kan väl säga att Nordea's huvudkontor flyttar hem ...största ägare är finska Sampo ABp - 21.3%
Näst största ägare har mindre än 4% etc ...

Totalt - Svenska institutioner och allmänhet ca 24%, finska institurtioner och allmänhet ca 32%

https://www.nordea.com/Images/37-169614/%C3%85rsredovisning%20Nordea%20Bank%20AB%202016.pdf

Anonym sa...

Då Nordea är en av de fem storbankerna som har oligopol på clearingen mellan riksbankskontona och är för stor för att falla (läs - för stor för att betala sina skulder till kontokunderna vid t.ex en bankrusning)kommer Riksbanken rädda Nordea i vilket fall.Jag beskriver enkelt med bilder och animationer vad som händer om kontoinnehav flyttas från Nordea till en annan storbank och hur Riksbanken kommer rädda Nordeas pyramidspel här:


Går det att straffa Nordeas pyramidspel genom att flytta ditt konto till en annan banks pyramidspel?