måndag 31 juli 2017

Den kåta alliansen

Journalister bör iaktta konsekvensneutralitet och största möjliga objektivitet i vad de publicerar.
Ett undantag är de ”journalister” som är ledarskribenter för vilket precis tvärt om gäller. De ska ta politisk ställning och just tänka på att deras texter ska få konsekvenser.
Så egentligen är ledarredaktionerna inte journalister utan opinionsbildare. Och som sådana kan de inte avkrävas journalistiskt ansvar. Men många ledarkommentatorer gömmer sig bakom journalistens yrkesroll.

Själva sakfrågan är i sig inte så märklig även om den är olycklig.
Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren och företaget IBM har försatt landet i fara genom att låta utländska, ej säkerhetstestade IT-tekniker, få hand om den svenska myndighetens register. Generaldirektören har därvid även handlat emot gällande lag.

När det gäller lagbrott brukar man döma utifrån om brottet varit uppsåtligt eller inte.
Ännu har inte detta utretts. Ingen ska heller dömas ohörd. Ingen är skyldig förrän domstol sagt sitt. Vi har ännu inte hört generaldirektören.

Regeringen Reinfeldt hade, med hjälp av den dåvarande oppositionen, outsourcat – lagt ansvar för – skötseln av flera IT-register för att minska skattebetalarnas kostnader. Detta hade Riksrevisionen tidigare föreslagit. Att minska kostnaderna tycks således vara generaldirektörens motiv för sitt handlande.
Hade hon uppsåt att försätta vårt land i fara?
Var det rätt att
outsourca registren?
Och vilken roll har företaget IBM i sammahanget?
Hade nödvändiga säkerhetsaspekter beaktats vid beslutet om
outsourcing?
Ingen vet.

Visserligen är oppositionens roll att kräva alla korten på bordet.
Men det är inte vad oppositionen i första hand gjort. I stället har alliansen som första viktiga åtgärd begärt att ”ansvariga ministrar” omedelbart ska avgår från regeringen.
Ministrarna har visserligen ett formellt ansvar för sina myndigheter bland andra
dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson (S) och möjligen inrikesministern Anders Ygeman (S).
De har nu också avgått.
Men saken är långtifrån utredd.

Och alliansen vill att även försvarsministern avgår.
Det är tveksamt om ministrarna handlat orätt genom att inte informera om läget så snart de kände till förhållandena.
Ty med tanke på att saken handlar om hemligt material som SÄPO utrett, kan det kanske funnits skäl att inte gå ut till media och berätta om schabblet.
Ingen vet. Det är inte utrett.

Per Gudmundsson är däremot säker och hänvisar till riksdagsmajoriteten.
”Riksdagsmajoriteten pekade också ut försvarsminister Peter Hultqvist (S), som på samma sätt under tio månader känt till att hemliga och vitala uppgifter komprometterats av Transportstyrelsen men underlåtit att informera statsministern.”
”Ministrarnas förklaringar lät dessutom både vaga och undflyende – ljög de rentav?”
”Regeringen har ännu inte förklarat när den hade tänkt informera. Kanske skulle ingen få veta.”
”Regeringen är underställd riksdagen. Regeringsformen – grundlagen – ger riksdagen rätt att avsätta ministrar som inte har riksdagens förtroende”.
”Den sosse som frivilligt avstår från regeringsmakten har ännu inte fötts.”
Argumentationen och de vaga antydningarna är på den nivå som man finner på s.k. sociala media.

Många allianspolitiker är mest kåta på att avsätta regeringen.
Vilket i och för sig inte är så konstigt då riksdagsmajoriteten - alliansen + SD - ju är mot regeringen.
De saknar inte bara förtroende för några enstaka ministrar utan för hela regeringen och dess partier.
Men deras kåthet på att skada regeringen är starkare än omsorgen om att sanningen och ansvarets alla delar kommer fram.

Även det är allvarligt.


4 kommentarer:

Jonny sa...

Märkligt att du försvarar generaldirektörens brott mot lagar och regler.
S var för outsourcing av IT precis som alliansen och gick därmed på riksrevisionens rekommendation.

Vad GD's uppsåt är spelar ingen roll, hon begick ett allvarligt lagbrott.

Blanda inte ihop misstroendeförklaringar med utredning om ansvar och påföljande straff. Riksdagens majoritet har förklarat att de inte längre har förtroende för inblandade ministrar.

Om man känner till något om socialdemokraterna så är det att de har en grundläggande regel och det är att aldrig ge upp makten man har erövrat, Löfven handlade givetvis enligt denna regel nummer 1. De som är maktkåta är alltså S och de har offrat den svenska välfärdsmodellen för att blidka (i det längsta) Mp och därmed kunna behålla regeringsmakten.

Mario Matteoni sa...

Jag har inte försvarat generaldirektörens brott mot lagar och regler. Läs min blogg.
Då jag talar om uppsåt gäller detta lagbrott oavsett vad det handlar om, ifall det inte handlar om uppenbart slarv och oaktsamhet. Vilket är tillämpligt i detta fall?
Bör inte GD utredas för brott?
Jag blandar inte ihop misstroendeförklaringar med utredning om ansvar och påföljande straff. Jag talar där om generaldirektören.
Jag skriver dessutom att S var för outsourcing av IT.

Riksdagens majoritet har förklarat att de inte längre har förtroende för inblandade ministrar.
Precis vad jag skriver. Och det beror inte på annat än att riksdagens majorite, alliansen med Sverigedemokraterna, är emot regeringen. Precis som du.

Att socialdemokraterna har en grundläggande regel att aldrig ge upp den erövrade makten har jag aldrig hört talas om innan det blev en skröna på SD-sajter.
Om det är en grundläggande regel bör den vara formulerad någonstans. Var?

Jonny sa...

Jo du har indirekt försvarat det. Du skriver "När det gäller lagbrott brukar man döma utifrån om brottet varit uppsåtligt eller inte." I detta fallet har GD medvetet tagit en genväg under press från regeringen och valt att bryta mot lagar och regler och därmed skapat en mycket stor säkerhetsläcka vad gäller känsliga data. Att hon inte hade som uppsåt att skada Sverige och svenska medborgare må så vara men det var vad hennes gärningar ledde till.

Varför du tramsar om alliansen i detta vet jag inte, S var som sagt också för detta i enlighet med riksrevisionens rekommendation när man röstade 2014, det är själva GENOMFÖRANDET 2015 till nu och UPPFÖLJNINGEN när FELAKTIGHETER märktes som har gått väldigt snett.

Givetvis borde GD utredas och hennes brott är ju betydligt mer allvarligt än det som man i tysthet förlikades med, där har sittande regering begått ytterligare ett fel när man försökte mörklägga denna historia.

De ministrar som gått har inget förtroende eftersom de uppenbarligen hanterat detta oerhört dåligt. De har enligt egen utsago INTE informerat statsministern trots att de känt till det hela under mycket lång tid (troligen ljuger de för att rädda Lövfen's skinn), man har inte informerat oppositionen vilket är brukligt när det gäller den här sortens magnitud av problem.

Att S vill behålla makten till varje pris är inget nytt, det har jag vetat under årtionden, långt innan SD fanns som parti. Det är en införstådd grundbult, inget man öppet deklarerar som du kanske förstår ?

Jonny sa...

PS , angående "Jag skriver dessutom att S var för outsourcing av IT."

Ja, men du väljer formuleringen : "Regeringen Reinfeldt hade, med hjälp av den dåvarande oppositionen"

Vill du undvika att nämna i klartext att det var socialdemokraterna som röstade för detta?
Tilläggas kan att SD röstade tydligen emot och V lade ner sina röster för att undvika att rösta samma som SD ... om vi nu ska klargöra det hela.