fredag 21 april 2017

Nationella folkomröstningar är odemokratiska

Brexitomröstningen i England genomfördes 23 juni 2016 och resulterade i att de som röstade för att England skulle lämna EU vann med 51,9 procents röstandel.

I folkomröstningen om konstitutionen den 16 april i Turkiet samlade ja-sidan 51,3 procent för en ändring av konstitutionen, mot 48,7 procent för nej-sidan.
I bägge fallen var det mycket komplicerade och sammansatta ekonomiska, inrikes- och utrikespolitiska och juridiska frågor som folket skulle rösta om.

Man kan med starka skäl undra över hur pass insatta i frågans viktiga detaljer väljarna var och hur mycket av i konsekvenserna av ett ja eller ett nej de kunde förutse.
I bägge fallen innebär omröstningsresultatet hur som helst att halva befolkningen bestämmer över den andra halvan när det gäller alla medborgares ekonomiska och sociala framtid.

Folkomröstningar innehåller oftast endast två alternativ- Ja eller Nej - och resultatet formar sig oftast kring 50-50.
Som t.ex. i de stora svenska nationella folkomröstningarna om
Rusdrycksförbud, 27 augusti 1922, Ja 49,0 procent, Nej 51,0 procent.
EU-medlemskap, 13 november 1994, Ja 52,3 procent, Nej 46,8 procent.               
Införande av euron 14 september 2003   Nej 55,9 procent, Ja 42,0 procent.

Resultatet vid ett val där en knapp majoritet vunnit över en relativt stor minoritet i en för alla gemensam fråga tvingar en stor missnöjd minoritet att rätta sig efter en knapp majoritets beslut. Några få procent av väljarna får fälla det avgörande beslutet.

Möjligheterna till kloka och eftertänksamma kompromisser existerar inte.

Majoritetsval är utmärkta i mötesverksamheten inom föreningar för att avgöra ett mötes uppfattning. Men när det gäller frågor med konsekvenser för hela föreningens framtid frångår man enligt mötespraxis och de flesta stadgar majoritetsprincipen och avgör med en kvalificerad majoritet.


2 kommentarer:

Jonny sa...

Vad är då enligt dig en rimlig kompromiss i frågorna :

Rusdrycksförbud : Ja eller Nej : Spritförbud varannan dag ?
EU medlemskap : Ja eller Nej : Medlemskap i Barbieklubben ?
Införande av Euro: Ja eller Nej: Införande av Peso ?

Med ditt resonemang ska vi ha ett status quo då så att inga större förändringar kan genomföras i samhället förrän det finns en kvalificerad majoritet i ena riktningen ?

Är riksdagen demokratisk ?
Ta införandet av löntagarfönder som S med svag majoritet drog genom riksdagen.
Hade det varit originaliden med Meidnerfonderna hade det varit ännu värre... skapandet av en socialistisk representativ monarki kallad Sverige.
Demokratiskt ??? Klokt ???

Lars sa...

Har du blivit monarkist?