söndag 10 april 2016

Det går inte att jämföra socialism och kapitalism!Det finns fortfarande många, både inom borgerligheten och inom vänstern, som i den politiska debatten ställer kapitalism mot socialism.

Problemet är att kapitalism och socialism inte är jämförbara storheter.

Kapitalism är den existerande ekonomiska, sociala och kulturella ordning som vuxit fram under mänsklighetens hela historia, allt i från att människor skaffade sig jordegendomar och på så sätt kunde öka avkastningen av sitt arbete och investera i nya grödor.

Förstadiet till dagens kapitalism uppstod då pengarna togs i bruk i byteshandeln för fyra tusen år sedan och kreditmedlen började användas.
Handeln intensifierades och gav upphov till en europeisk handelskapitalism med bl.a. Hansan och med kapitalister som Fugger och Medici. Det uppstod ett bankväsende.
Handelskapitalismen utvecklade kolonialism med Holland, England, Frankrike, Portugal, Spanien som ledande länder. Kolonialismen gav Europa enorma resurser och etablerade en global marknad vilket i sin tur frambringade en teknisk utveckling som tillät massproduktion av varor. Resultatet är den industrialism och kapitalism vi ännu befinner oss i.

Industriproduktionen skapade en produktionsordning där löntagare och kapitalägare befinner sig i symbios men som samtidigt har motsatta ekonomiska intressen.
Det var ur denna motsättning som socialismens idéer föddes.

Socialism är alltså en politisk idé, en dröm, en utopi om ett alternativt samhälle.
Ett socialistiskt samhälle har aldrig existerat och kan inte existera samtidigt med kapitalismen.
Stater har uppträtt i socialismens namn men aldrig blivit annat än statskapitalistiska och byråkratiska.

Socialism är - liksom liberalism, konservatism och andra politiska ismer - en politisk ideologi som förhåller sig gentemot den rådande ordningen - kapitalismen.

Socialister vill förändra kapitalismen tills kapitalismens negativa sidor förvunnit, liberaler vill bejaka kapitalismens ekonomiska dynamik och de konservativa vill ha ett samhälle utan kapitalismens nackdelar.
Kommunisterna ville genom politik och förstatligande under en generation ersätta kapitalismen med socialism.
Men ingen ideologi har någonsin varit ett alternativ till kapitalismen. Ideologierna är bara olika sätt att föra politik inom kapitalismens ramar och möjligheter.

Kapitalismen är alltså en historiskt betingad ekonomisk, social och kulturell verklighet medan socialismen är en dröm och en fantasi om hur det borde vara.

De som försökt upprätta ”socialistiska” stater har därför misslyckats. Någon verklig socialism har därför aldrig funnits trots att många inom vänstern trott och hoppats det.
Alla storstilade experiment har visat att det inte går att bygga socialistiska öar i en kapitalistisk värld.
Folkligt missnöje har ibland lett till politiska revolutioner där revolutionsledarna haft som mål att ersätta kapitalism med socialism, men de har aldrig varit en lösning. I stället har sådana försök bara lett till elände och mord.

Tyvärr har inte ens de som räknar sig till vänstern förstått den grundläggande skillnaden mellan socialism och kapitalism. De har dessutom ofta svårt att definiera kapitalism I debatten och blandar ihop marknadsekonomi och kapitalism. Då de ställer denna diffusa blandning mot en socialism som de ofta inte kan beskriva i ekonomiska, sociala och kulturella termer spårar debatten ur.

Men vilken är då vänsterns uppgift?
Jag anser att en av dess uppgifter är att sakligt försöka analysera, beskriva och förklara kapitalismen för att kunna göra det möjligt att förändra dess struktur. Moralisk indignation, socialt patos och allmän altruism är bra, men vänstern måste uppmärksamma och beskriva de förändringar som pågår i kapitalismens utveckling från industrikapitalismen till en efterindustriell ordning till…, ja vaddå?

Vart är kapitalismen på väg?


1 kommentar:

Jonny sa...

Socialism innebär i sina rena form att den socialistiska planekonomin ersätter marknaden och att kapitalismen avskaffas.

Därav finns det givetvis en konflikt mellan å ena sidan liberal demokrati med kapitalism och å andra sidan socialism med planhushållning.

Socialistisk diktatur står mot liberal demokrati.

Du skriver :

"Socialism är alltså en politisk idé, en dröm, en utopi om ett alternativt samhälle.
Ett socialistiskt samhälle har aldrig existerat .."

Det är fel. Socialism har använts som modell under nästan 100 år i ett antal länder och i sin renaste form kanske som den var i dåtidens DDR (Östtyskland).

Du fortsätter "och kan inte existera samtidigt med kapitalismen."
Kapitalismen är ju avskaffad i det socialistiska samhället, det privata ägandet över produktionsmedel är avslutat med tvångsmetode så det är givetvis korrekt, så fungerar det i ett socialistiskt system.

Sedan finns det givetvis en glidande skala , t.ex har vi nu Kina, Nordvietnam, ja till och med Kuba som öppnar upp för privatkapitalism i olika grad.

Du skriver "De som försökt upprätta ”socialistiska” stater har därför misslyckats. Någon verklig socialism har därför aldrig funnits trots att många inom vänstern trott och hoppats det.Alla storstilade experiment har visat att det inte går att bygga socialistiska öar i en kapitalistisk värld."

Vilket ju är helt fel.

Det har som sagt gjorts ett sort antal försök med socialistiska stater. De har inte misslyckats annat än att de oåterkalleligen leder till diktatur, grova övergrepp på individer och dålig välfärd för befolkningen. Folkmord har följt i spåren på dessa staters verksamhet.

Att försöka försköna socialismen och indirekt påstå att det skulle finnas ett annat slut än just diktatur och misär som resultat av socialismen är att trampa på alla offer som begravts på socialismens altare.