söndag 15 november 2015

Terrorismen är global och inte enstaka händelser

Jag förstår att människor vill uttrycka sin sorg över och sin avsky mot terrorattacken  i Paris.
Men en del uttryck för detta, bland annat på Facebook, ger mig tankar som jag knappast törs yppa eftersom det kan uppfattas som att jag nedvärderar andra människors känslor och uttryck för dem.
Men jag måste åtminstone få säga att jag blir fundersam över att vi sveper oss i trikoloren för att visa vår sympati med … ja, med vad? Den franska nationen? Det franska folket? Den franska friheten?

Men är terrorattacken i Paris nationell? Är terrordådet inte ett brott mot hela mänskligheten? Mot demokratin? Mot världsfreden?

Varför sveper sig då inte folk i FN-symbolen?
Ingen svepte sig här i kenyanska flaggan i april i år då 147 människor dödades i en terroristattack mot ett kenyanskt universitet.
Och hur var det då hundra personer dödades i ett terrorattentat mot en fredsdemonstration i den turkiska huvudstaden Ankara?
Eller då Boko Haram mördade två tusen människor i år?
Jo, jag förstår, den senaste terroristattacken i Paris drabbade ju Paris och Frankrike, Europa. Vi känner mer för våra europeiska grannar än för andra folk, vilket är mänskligt. Eller?

Jag begriper också att det är den journalistiska närhetsprincipen
som säger att ju närmare geografiskt  eller kulturellt en nyhetshändelse är desto större är nyhetsvärdet.
Men trots allt är det inte vi i väst som är värst drabbade. Hela 82 procent av alla döda i terrorangrepp finns i fem länder: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Syrien - länder med stor andel muslimsk befolkning. Det framgår av den årliga «Global Terrorism Index» som görs av ansedda Institute for Economics and Peace.

Enligt den rapporten skedde nära 10 000 terroristattacker i världen under förra året. Nära 18 000 människor dödades i dåden, 14 722 av dem i de fem muslimskdominerade länderna. Irak var värst drabbat med 6 362 döda i terrorangrepp. Därefter kommer andra länder långt från västvärlden: Indien, Somalia, Filippinerna, Yemen, Thailand, Kenya, Egypten och Libanon.
Bakom 66 procent av terrordåden i världen under förra året låg fyra extremistiska islamiska grupper. Det är al-Qaida, talibanerna, Islamiska staten och Boko Haram, enligt rapporten.

Antalet terrordåd och dödsoffren har exploderat under det senaste året. Antalet attacker ökade med 44 procent jämfört med året innan, och antalet ökade med hela 61 procent.

Vi måste även i situationer som den i Paris försöka förstå, och uttrycka, att terrorismen är global och inte en enstaka händelse riktad mot endast oss.

5 kommentarer:

Leif sa...

"Men trots allt är det inte vi i väst som är värst drabbade. Hela 82 procent av alla döda i terrorangrepp finns i fem länder: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Syrien - länder med stor andel muslimsk befolkning."

Borde inte ovan få dig att reflektera kring religionen och kanske framförallt islam som hot mot mänskligheten? Det är knappast en slump att de mest framgångsrika, demokratiska och välordnade länderna är de som är sekulariserade med stor mängd ateister och där religionen spelar en marginell roll i samhället. Det vore en välgärning om all religion och religionsutövning förbjöds över hela världen.

Jonny sa...

Jag gör exakt samma reflektion när det gäller massmorden i Paris och de slakter som begås annorstädes.

Det pågår ett tredje världskrig. Människor slaktas dagligen, år efter år i Afrika, i Asien, ibland i Nordamerika och som vid detta tillfället i Europa,

På ena sidan står en samling extrema muslimska fundamentalister som vill skapa en islamisk stat och på längre sikt en islamisk planet. På andra sidan alla andra.
Det finns stora uppbackare av olika grenar av dessa rörelser som agerar i mörkret (Iran, Saudiarabien).

När ska politiker inse detta och gemensamt börja agera ?

Vi måste inse att vi är under attack från någon som är minst lika ond som Hitler, Stalin eller t.ex Pol pot. Någon som vill skapa ett världsherravälde där alla ska lyda under strikta muslimska regelverk och där mullor ska ha den politiska makten.

Kan vi vinna över denna fiende ? Troligen inte eftersom detta är en fiende som är långt värre än de galningar som styrts av politiska ideologier (fascister, nazister, kommunister och socialister).

Detta är en helt annan form av fiende som har sin rot i en religion. Som ser sig utvalda av sin "gud" att sprida sin religion och ta makten över människors vardag.

Denna fiende kan inte besegras annat än att religionen i sig sekulariseras, precis det som skett med kristendomen som tidigare även den var en aggresiv religion med mål att utvidga sitt herravälde och krista den otrogna delen av världen.

Detta kommer att ta mycket lång tid (sekularisering av Islam), vi talar om många generationer, precis som det tog lång tid med kristendomen, en sekularisering som pågår än idag och inte är färdig på långa vägar.

Vi kan inte få shia och sunnimuslimer att sluta slakta varandra.

Religion i vårt land skall förpassas till den plats den har i samhället, den är att jämställa med scientologer, Barbieklubbar etc och ska inte ha någon form av speciellt offentligt stöd.

Avsekularisering av den muslimska världen är upp till dem själva, vi kan inte påtvinga dem demokrati, vi kan inte tvinga dem att minska sin religions påverkan på samhället, det är upp till dem själva att steg för steg uppnå upplysning.

Det vi kan är att se till att vi inte accepterar några former av religiös fundamentalism i vår egna länder.

Tyvärr har den sittande regeringens totala handfallenhet lett till att Sverige nu får in hundratusentals individer som kommer att sättas i ett utanförskap, de kommer inte att få arbete eftersom vi sedan länge har massarbetslöshet och rationaliseringar även fortsatt kommer att göra situationen än värre. Ghetton i huvudstädernas ytterområden kommer att växa kraftigt de kommando årtiondena och vi kommer att få en fransk situation.

Framtidens blod beror på den sittande regeringens inkompetens.
Framtidens dom över den rödgröna regeringen och Lövfens vanstyre kommer att bli hård.

Sverige har gått sönder, det går tyvärr inte att reparera skadorna, det svenska välfärdssamhället är i en snabbt nedåtgående spiral nu.

Mario Matteoni sa...

Vilka slutsatser drar en del människor av terroristattacken i Paris?
Jo att det pågår ett världskrig mellan Islam och västerlandet, att muslimer är religiösa fundamentalsiter och att alla religioner borde förbjudas över hela världen.
Tanken är inte genomtänkt eftersom den säger emot sig själv eller så är de som för fram dessa argument själva fundamentalister och främmande för västerländsk demokratisk tradition och öppenhet.
Jag är inte religiös och anser att all metafysik är förvillelse.
Men det skulle aldrig falla mig in att förbjuda religion och metafysik.
Att förbjuda religion är en ytterst fundamentalistisk ståndpunkt och skulle leda till terror.
Motterror är ett synnerligen kontraproduktivt vapen i kampen mot terrorismen.
Större delen av terrorismen är riktad mot muslimer och bakom de flesta terrordåden i världen ligger fyra extremistiska islamiska grupper. Det är al-Qaida, talibanerna, Islamiska staten och Boko Haram.
Dessa bär bekämpas, inte bara av kristna stater, utan också av de muslimska staterna. Inte främst med militära medel utan med argument och demokratisering.

Att bomba bort terrorism har aldrig visat sig effektivt.

Jonny sa...

Det pågår defacto ett världskrig mellan extrem fundamentalistisk islam och resten av världen (inkl. icke-fundamentalistisk islam). Detta eftersom rörelserna agerar på ett flertal kontinenter och i allt högre grad uppträder som militära styrkor (Afrika och Asien).

Bör religion förbjudas, givetvis inte, men vi ska behandla religion för vad det är, en uppsättning med sagor baserade på ganska vidriga gudabilder, genomsyrade av odemokratiska tankegångar.

Det offentliga bör t.ex inte bidra med medel till religiösa sällskap, inte heller till utbildning inom det religiösa (endast som historie/samhällskunskap inom samhällsorientering), statlig television bör inte upplåta sändningstid till gudtjänster etc. Vi ska helt avskilja kyrka och stat.

Som jag skrev ovan, VI i väst kan aldrig vinna detta världskrig. Det kan endast de muslimska länderna själva genom att genomgå en sekulariseringsprocess och demokratiseringsprocess. Detta kommer att ta generationer för dem.

Vad VI ska göra är att fortsätta vår egen sekulariseringsprocess och inte ta steg bakåt pga att vi ska visa hänsyn till de nya stora grupper muslimer vi har i vårt land.

Jonny sa...

Tillägg -
Vad gäller al-Qaida, talibanerna, Islamiska staten, Boko Haram etc så ska vi behandla dem som de odjur de är och stödja de länder i Afrika och Asien som plågas av dessa djävlar och som vill ha hjälp

Detta stöd ska givetvis vara militärt och på en helt annan nivå än nu. Däremot kan vi inte tvinga fram demokrati och avsekularisering i dessa länder.

Svenskar som reser ner till dessa länder och kämpar med terroristerna ska inte accepteras komma tillbaka till vårt samhälle. De ska dömas av internationell tribunal för brott mot mänskligheten och åtnjuta dödsstraff eller livstidsstraff.

Argument biter inte mot de som redan gått över till denna mörka sida. Det är en naiv syn.