torsdag 5 november 2015

Lagen är lika för alla, men gäller det också moralen?

"Lagen är i sanning rättvis och jämlik. Den förbjuder både den rike och den fattige att sova under broarna, att tigga på gatan och stjäla bröd". 
Skrev den franske författaren och nobelpristagaren Anatole France (1824 – 1924)
När romer utan bostad här i Sverige slår sig ner på en privatägd tomt gör de sig skyldiga till brott mot Sveriges Rikes Lag.

 Detta lagbrott skulle aldrig fastighetsdirektör von Fjärt göra sig skyldig till. Hen frestas inte ens till det emedan hen redan bor i en tolvrumsvilla i Djursholm.

Man kan anta att romerna, under förutsättning att de känner till den svenska lagen, handlar i desperation eftersom det inte finns något boendealternativ för dem.
Till råga på allt är de aktuella romerna inte svenska medborgare. I sitt hemland är de i realiteten utan lagligt skydd.

Men de gör sig skyldiga inte bara till lagbrott utan även till angrepp på den privata äganderätten. Tomten som de ockuperat ägs av en person som har laglig rätt att disponera den som hen vill, eftersom hen äger den.

Å andra sidan skulle de aktuella romerna inte komma på tanken att bryta mot många andra lagar som däremot von Fjärt möjligen skulle kunna frestas att bryta mot, till exempel insiderbrott, skattefusk, bokföringsbrott m.m.

 Nu vet vi ju inte om von Fjärt gjort eller ens övervägt dessa lagbrott så han ska inte anklagas. Och de aktuella romerna har ingen anledning att bryta mot dem. Så det jämnar ut sig.

Men detta innebär, moraliskt sett, att lagen inte är lika för alla. Den är visserligen formellt och juridiskt lika men den höjer sitt varnande finger till olika grupper i samhället.
Lagen är en juridisk sak. Moral är något annat.

Mary ”Mother” Jones (1830–1930) var en amerikansk facklig aktivist som kämpade för arbetarnas rättigheter och bekämpade barnarbete i USA 1860-1930.
Hon sa till en man som hamnat i fängelse för att han stulit ett par skor:
”Hade du stulit en järnväg kunde du ha blivit senator”.
Den tidens USA var inte laglöst men det fanns stort utrymme för de starka att skaffa sig egendom på omoraliskt sätt.

Ett lagligt undantag på juridisk olikhet inför lagen finns i vårt land. I Regeringsformen 5 kap. 8§ fast: ”Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef.”
Likheten inför lagen gäller inte
Carl Gustaf Folke Hubertus, Bernadotte.AB 


6 kommentarer:

Lars sa...

Det skulle vara skönt att slippa både moralpjunk och ljugande i den här saken. Av de brott, som Antalole France räknar upp är bara stöld ett brott i dagens Sverige. Dessutom ha sedan 1865 varrit svår hunger varit en förmildrande omständighet om man har stulit mat.

Vi måste emellertid göra klart att Sverige har ingen som helst skyldighet att agera socialbyrå för alla människor i hela världen. Det är visserligen rätt att svenska medborgare har vida större rättigheter i Sverige än andra EU-länders medborgare. Men de har å andra sidan större rätt att vistas i Sverige än medborgare i länder utanför EU.

Dessutom har svenska kommuner skyldigheter gentemot alla som vistas i kommunen, lagligt eller ej, enligt den svenska socialtjänstlagen. Men vad gäller andra än svenska medborgare, så är detta ett frivilligt åtagande från Sveriges sida, men inget som Sverige har tvingats till av internationell rätt.

Detta betyder i klartext att romska EU-medbogare inte kan nekas inresa i Sverige. De kan heller inte massutvisas för att de saknar försörjning, utan har rätt till hjälp från den svenska vistelsekommunen om de riskerar att drabbas av ohälsa p.g.a. köld och hunger. De är emellertid skyldiga att bidra till sin egen försörjning efter förmåga. Och eftersom tiggarna bevisligen kan dra in en del pengar på tiggeri (de uppger själva att de får ihop i medeltal 80 - 100 kr per dag), så är de faktiskt skyldiga att tigga. Vad de ev. kan få från socialtjänsten är "utfyllnad" till lägsta belopp för överlevnad. Vilket är klart mindre än den s.k. socialnormen.

Att tiggarna inte söker utfyllnad, beror sannolikt inte bara på okunnighet, utan också på (om de känner till regelverket) på att den, som förorsaker socialtjänsten mer omfattande kostnader, kan utvisas enligt ett särskilt beslut av Migrationsverket i det enskilda fallet. EU-medborgares rätt att vistas tre månader som "turist" i ett annat EU-land får inte tolkas så att de har en skyldighet att lämna landet efter tre månader, utan så att värdlandet inte har rätt att inskränka den lagliga vistelsetiden till mindre än tre månader genom nationell lagstiftning.

Helt klart finns här ett glapp i lagstifningen, då ingen egentligen vet vad som gäller. Detta borde snarast lösas på EU-nivå, men EU:s regeringschefer (och inte minst den svenska regeringschefen) har varit fullt upptagna med flyktingkaoset, där den svenska regeingschefen har förordat bättre kontroll av EU:s yttre gränser och samtidigt har trakasserat Ungern, för att landet har försökt uppfylla just detta.

Sverige har ingen som helst skyldighet att ta emot tredjelandsflyktingar från Danmark och Tyskland. Men regeringen och polisen skyller på varandra för att vi fortfarande saknar gränskontroller, där rätten till inresa i Sverige kontrolleras, vid färjehamnarna samt längs järnvägen mellan Köpenhamn och Malmö. Regelverket säger dock att beslut om införande av gränskontroller normalt ska tas av regeringen, men av polisen i så brådskande fall att regeringen inte hinner besluta i ärendet. I stället för att göra sin plikt i den frågan, har både statsminister Löfvén och justitieminister Morgan Johansson försökt visa handlingskraft genom något som liknar ministerstyre genom uttalande mot romerna.

I stort sett hela svenska folket tror nu att asylsökande har större rättigheter än de faktiskt har, och att romska EU-medborgare har ännu mindre rättigheter än de miniimala rättigheter som de faktiskt har. Härigenom förstärks gamla fördomar om romers kriminella natur.Visst är det synd om unga afghanska män, som riskerar att kallas in till militärtjänst i kriget mot talibanerna. Men vem ska stoppa talibaner och andra terrorister, om inte det angripna landets egen manliga befolkning vill gör det?

Vi, som var unga män i Sverige när kalla kriget pågick som värst, är numera rejält trötta på känslopjunket till förmån för alla dessa desertörer (d.v.s. ensamkommande unga män), som vi ska försörja. Är denna "käringmentalitet" feminism i praktiken? Med tiggarna finns däremot ingen medkänsla.

Mario Matteoni sa...

Jag har inte lyckats få veta vem som döljer sig bakom signaturen ”Lars” ovan.
För mig är således skribenten anonym.
Oavsett vilka åsikter hen framför här på min blogg kommer jag därför inte svara eller kommentera dem.

Min mening med denna blogg är nämligen bland annat att diskutera med människor som törs stå för sina åsikter.
Att diskutera åsikter utan personlig avsändare är meningslöst.
”Lars” kan häva sin anonymitet genom att hänvisa till en egen registrerad webb- eller bloggsida eller till sin facebooksignatur.

Jonny sa...

Vilket tramsigt inlägg Mario.
Jag skriver under på vad Lars ovan skriver, han för ett korrekt resonemang.

De aktuella romerna har upplysts om att de bryter mot lagar, de har erkänt det vid flera olika intervjutillfällen utförda av olia media.

Vad "von Fjärt" som tydligen är din bild av en överklassmänniska har med detta att göra vet jag inte. Varför inte isåfall istället använda socialister som t.ex Göran Persson eller von Juholt... Helt ovidkommande är det och barnsligt.

Lagen är INTE lika för alla, speciella regler gjorde att t.ex Juholt kom undan utan åtal för något som en vanlig svensk skulle åtalats och dömts för.
Mord , våldtäkt etc kan ge högre straff om de betecknas som hatbrott men endast om det begås av en infödd svensk mot andra, inte vice versa. Svenskar betecknas inte som en folkgrupp.

Leif sa...

Du glömde nämna att även riksdagsledamöterna står över lagen. Dessa kan t.ex. inte dömas enligt bidragsbrottslagen.

Mario Matteoni sa...

Ja mot edra kloka, väl motiverade och resonerande inlägg måste mina tankar förefalla tramsiga, barnsliga och fulla av känslopjunk. det förstår jag.
Vad jag inte begriper är att ni från er intellektuella höjd orkar bry er.
Ni tycks ju ha alla svar på allt.
Och vad övertygad jag blir.

Jonny Disenfeldt du har inte svarat på varför det inte går att skriva kommentarer på din bloggsida "Disenfeldt".

Jonny sa...

Jo Mario, det har jag visst det, det besvarade jag på det ställe frågan ställdes av dig.