tisdag 7 juni 2011

Från Fas 3 till Fas4 - 4You

På torsdag ska riksdagen debattera och besluta om Fas 3.
Oavsett om förslaget går igenom eller faller är jag beredd inför nästa steg i arbetslinjepolitiken – Fas 4
Jag ämnar starta ett privat coachföretag som ska hjälpa dem vidare som varit föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan att få jobb. Min annons är redan klar. Hör här:
”Fas44You”satsar på att hjälpa dig som ännu inte fått jobb. Du blir egen företagande eller anställd enligt följande projekt.
Du tas om hand av en erfaren coach som ledsagar dig till platser som frekventeras av dina blivande kunder och vi hjälper dig att matcha ditt utbud mot efterfrågan. Du förväntas bjuda på dig själv och du upplever nära kontakt med kunderna. Eftersom kunderna företrädesvis är män ser vi gärna att du är kvinna.

Skulle detta inte passa så utrustas du med lämpliga instrument samt integritetsskyddande klädsel och introducerars i hur du gör snabba och handfasta penningstransaktioner. Din verksamhet inriktas på banker, växlingskontor och likanande.
Ta din situation i hampan! Har du gröna fingrar ger vi dig tillfälle till lukrativ grönsaksodling med försäljningsaktivitet. Stöds av en effektiv försäljningsorganisation.
För den kemiintresserade finns motsvarande verksamhet där tonvikten läggs vid framställning av erkänt efterfrågad kemisk produkt. Du får lära dig den tekniska apparaturen och hela tillverkningsprocessen från råvara till fördig produkt. Din verksamhet breddar marknaden i en bransch som annars domineras av det stora monopolföretaget.
Vill du jobba inom transportsektorn får du möjlighet till diskret import av eftertraktade varor. Jobbet ger dig tillfälle till resor över gränserna . En växande marknad ger dig goda framtidsmöjligheter.
Eller varför inte göra pengar direkt? Inom tryckerisektorn kan vi erbjudandea kopierings- och tryckeriarbeten där din blick för valörer och detaljer är ett plus.
Inkomsterna inom våra projekt är i regel skattefria och kräver ett minimum av bokföring.
Skulle du, t.ex. p.gr.a. stelbent regelverk inom vårt arbetsmarknadsområde, misslyckas med något av våra program erbjuder vi, utan kostnad för dig, vistelse på ”all inclusive” där du får träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och rekreation.
”Fas44you” - framtidens arbetslinje!
DN

SR P1

1 kommentar:

Peter Nicklasson sa...

Ganska kul, men låt oss hoppas på det bästa - Fas 6, gatis älskog åt alla!
All som deltar medges fullt avdrag.
De som satsar i tid, kommer att få flera tillägg.
Staten garanterar full tillfredställelse.