söndag 8 maj 2011

Bockfoten sticker fram

Vägen till fortsatt välstånd i Sverige går via fortsatta reformer – inte genom enorma överskott i statsfinanserna. Det politiska systemet står inför formidabla uppgifter under de kommande åren. Politikerna måste diskutera hur vi får en välståndsutveckling – samtidigt som Sverige undviker eller i vart fall mildrar nästa kris. Vägen dit går inte genom enorma överskott i statsfinanserna utan det krävs fortsatta reformer, bland annat strategiska skattesänkningar (inte minst marginal- och kapitalskatter) och en fortsatt utbyggd valfrihet, skriver Urban Bäckström Svenskt Näringsliv, i dagens DN.

Lägg märke till att Bäckström talar om välstånd och inte om välfärd.
Skillnaden är att välstånd kan öka genom att de rika blir rikare utan att det kommer de fattiga till del, medan välfärden förutsätts öka jämlikheten.
Ökat ekonomiskt välstånd, tillväxt, är nödvändig men enligt arbetarrörelsen bör den följas av välfärdsåtgärder i politiken. Det ökade produktionsöverskottet måste fördelas mellan medborgarna inte stanna hos dem som har den ekonomiska makten.

Bäckström vill alltså att överskottet i statsfinanserna ska användas till att sänka skatterna.
”Det handlar bland annat om strategiska skattesänkningar (inte minst marginal- och kapitalskatter), regelförenkling och ökad anpassningsförmåga, men också fortsatt utbyggd valfrihet inom flera områden, förbättrad utbildning och ett mer utbrett entreprenörskap. Företagsamma människor måste få större utrymme att utveckla verksamhet här i Sverige. Min oro är att partipolitiken blivit mer opinionsavspeglande och mindre opinionsdrivande. Det gör det svårare att i tid driva igenom välbehövliga politiska beslut.”, skriver han.

Att ”partipolitiken blivit mer opinionsavspeglande” betyder att han inte gillar att Moderaterna härmar socialdemokratisk politik. Han efterlyser en linje där partiet tydligare ställer upp för kapitalägarnas intressen.
Bäckström strör själv in litet fagert tal i sin artikel, t.ex. när han säger att överskottet i statsfinanserna bör användas till att gynna företagsamma människor så att de får större utrymme att utveckla verksamheter, förbättrad utbildning och till ett mer utbrett entreprenörskap.
Men bockfoten sticker fram när han anser att överskottet ska användas till ”regelförenklingar och ökad anpassningsförmåga”.
Vi vet ju att han därmed förespråkar mer makt till kapitalägarna på arbetsmarknaden.

2 kommentarer:

Snickaren sa...

Den vanlige arbetarens välstånd är i högsta grad beroende av hur denne beskattas ... han/hon behöver både välstånd och välfärd.

Mario Matteoni sa...

Så sant som det är sagt!
Den vanlige löntagarens välstånd och välfärd är beroende av hur denne beskattas.
Men också hur skattepengarna används.
Om skattepengarna, det demokratiskt styrda produktionsöverskottet, satsas på investeringar, transfereringar (överflyttning av resurser till dem som mest behöver), utbildning och stimulansåtgärder är det t.ex. sådant som kan skapa både välstånd och välfärd.