måndag 2 maj 2011

För ett nytt 1:a maj!

Förstamajfirandet har de senaste decennierna allt mer plottrat ner sig i nationell partipolitik i stället för att vara den internationella arbetarrörelsens stora manifestation.
Vad beror det på?
Existerar inte längre den internationella arbetarrörelsen i den globala kapitalismens tid?
Eller smyger den bara omkring som tjänstemän i EU:s och FN.s luftkonditionerade korridorer och sammanträdesrum?
I så fall är det illa.

I dag är arbetarrörelsens internationella sammanhållning och gemensamma kamp mer nödvändig än någonsin. Samtidigt har Internet och andra sociala media gjort det möjligt för människor att upprätthålla kontakt över hela världen. Internationalen kan även stavas Internetionalen.
Hur tas dessa nya möjligheter till vara av arbetarrörelsen?

Retoriken mot den borgerliga regeringen kan den svenska arbetarrörelsen ta alla andra dagar om året.
Låt 1:a maj vara den dag då arbetarrörelsen demonstrerar mot den globala fattigdomen och miljöförstörelsen, för människovärde och fred.
Socialdemokratiska partier och fackliga organisationer över hela världen kan den dagen visa att internationell solidaritet är nödvändig för att lösa nationella problem. Att arbetslöshet och nedmonteringen av välfärd i Sverige har samband den ekonomiska utvecklingen i den övriga världen. Att finanskriser och bankkrascher alltid måste betalas av oss som inte äger kapitalet. Att den kapitalistiska världsordningens maktstrukturer kan balanseras av en internationell arbetarrörelse. Att en annan värld är möjlig.

Det är redan idag dags att börja förbereda nästa års stora internationella manifestation.

DN

Arbetarbladet, ledare

Arbetarbladet, nyheter

Dalademokraten
Dalademokraten
Länstidningen Östersund, ledare

Länstidningen, nyhter

Piteåtidningen

Sydöstran
Folkbladet
Dagbladet, ledare

Dagbladet, nyheter

Östran
Folkbladet

Folket
AB

Expressen

SvD

NSD

Inga kommentarer: