onsdag 9 maj 2018

Vi svenskar måste integrera oss mera


Integrationsproblemet är dubbelriktat. 
Visst bör invandrare och flyktingar från andra delar av världen integreras i Sverige men vi svenskar måste också integreras i omvärlden.

I dag är det Europadagen vilket få svenskar ens känner till.
Och det har kanske inte så stor betydelse eftersom alla årets dagar i praktiken är europadagar och världsdagar. Ekonomiskt, socialt och kulturellt är vi i dag alla beroende av varandra på vårt gemensamma klot. Miljöproblem, flyktingfrågor, fattigdom, krigshot är globala gemenesamma angelägenheter.

Vi kanske måste inse att vi inte är bäst i allt och att just våra värderingar är de enda riktiga. Vi bör förstå att alla inte vill dansa kring midsommarstången och hoppa små grodorna som vi anser vara så angeläget.
Vi 9 miljoner i Sverige, Finland, Åland och delar av Estland som talar svenska är en minoritet i världen.
Bara språket mandarin talas av tio gånger så många, cirka 900 miljoner, människor i Kina.

För oss är Sverige världens medelpunkt men faktum är att alla övriga världens cirka 195 stater ser sig själva på samma sätt.
Visst kan vi försöka behålla vår kulturella särart om vi finner ett värde i det men integrationen är nog viktigare.

Så låt oss integrera oss mera.

GP 2 kommentarer:

Jonny sa...

Generationer före oss har byggt upp en svensk välfärdsstat med sin särart på många områden. Vi lever i en sekulär stat tack och lov.
Våra värderingar är just våra västerländska liberala demokratiska värderingar.
Vår syn på jämlikhet och demokrati är inget vi ska lämna.

Givetvis är vi inte bäst på allt, det kommer vi aldrig att vara, däremot tillhör vi fortfarande ett av de bättre länderna att leva i trots sittande regerings grova misstag som på ett fåtal år skapat irreparabla skador på vårt välfärdssystem.

Kanske det är dags för en svexit i en inte alltför fjärran framtid.

fjellis sa...

Jag finner Midsommarfirande med dans kring Majstången mycket exotiskt :-) Jag känner mig trots detta väl integrerad i Sverige och ganska integrerad med Europa men skulle säkerligen känna mig väldigt avvikande i Kina.

Jag har svårt att förstå din poäng. Vissa problem kan vi inte lösa ensamma, vissa problem kan vi inte lösa men vi kan försöka hindra att de sprider sig till Sverige. Vissa problem kan vi lösa men det kan finnas det målkonflikter.

Bostadsbristen är till exempel ett problem och den blir svårare att lösa på grund av den befolkningstillväxt migrationen skapar men varför tycker så många att minskad invandring vore ett problem?

Jag gör det enkelt för mig: Att människor lider i Afghanistan är ett problem men inte vårt problem. Vårt problem blir det först när vi försöker hjälpa till att lösa problemen i Afghanistan på sätt som skadar oss själva.

Jag förstår inte ditt "måste" i "Vi svenskar måste integrera oss mer". Vad händer om vi inte gör det? Vad skulle hända om vi ensidigt sa upp asylrätten i dess nuvarande form och stängde gränserna? Vi skulle säkert få medhåll från våra nordiska grannländer och flera Europeiska länder skulle följa vårt exempel, kanske till och med hela EU.

Vad skulle vi som redan bor i Europa förlora på det? Vad är det för vits med att bli integrerad med kulturer som behandlar kvinnor som klanens ägodelar och/eller finner det acceptabelt med, kanske till och med uppmuntrar, hat mellan människor som tror på olika sätt att närma sig Gud?