tisdag 23 januari 2018

Kapitalism, demokrati och politik – tre modeller

Till skillnad från alla andra kommunistpartier i historien har Kinas tagit hjälp av kapitalismen för att höja den ekonomiska och sociala standarden för medborgarna.
Alla andra kommunistiska partier har gått in för att försöka ersätta kapitalismen och har alltid misslyckats med det och bara uppnått elände för sina befolkningar.
Än så länge framstår Kinas utveckling som en framgång i fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling.
Däremot har Kinas kommunistparti inte lyckat skapa demokrati i vår mening utan är en politisk diktatur.
Frågan är om kapitalismens ekonomiska, sociala och kulturella mekanismer så småningom kommer att tvinga fram en politisk demokrati i Kina och om denna förändring i så fall kan ske utan inbördeskrig.

I de nordiska välfärdsstaterna har socialdemokratin under de senaste hundra åren insett att kapitalismen är en ekonomisk realitet som leder till ekonomisk utveckling. Men till skillnad från kineserna har nordens arbetarrörelser samtidigt utvecklat både demokratin och välfärden.

I sitt förhållande till kapitalismen har stater som USA fört en politik som är anpassad till kapitalismen. Den är demokratisk men mäktar inte med att skapa välfärd för hela sin befolkning.

Kapitalismen är alltså den ekonomiska, sociala och kulturella spelplan på vilka dikaturer och demokratier, socialliberaler och nyliberaler kämpar om vilka regler som ska gälla.
Framtiden får utvisa vilka som vinner och förlorar.
Att välta spelplanen verkar dock inte fungera.
Den nordiska modellen . Vad krävs? Tiden

4 kommentarer:

Nils Persson sa...

Tycker du verkligen att det är en korrekt beskrivning av Kina: "Än så länge framstår Kinas utveckling som en framgång i fattigdomsbekämpning och välfärdsutveckling" och att USA däremot "Den är demokratisk men mäktar inte med att skapa välfärd för hela sin befolkning." ?

Kina har inte bättre välfärd för de fattigaste, inte heller en utveckling som går mot mindre inkomstskillnader. Jag skulle säga att Kina är det närmaste anarkokapitalism man kan komma på denna jord. Det är också i allra högsta grad en imperialistisk agenda som drivs av

Din dragning mot det totalitära är illa dold.

Nils Persson sa...

som drivs av att kontrollera världshandeln och exploatera naturrikedomar i tex Afrika (en korrigering)

Mario Matteoni sa...

Kinas ekonomi är en av de snabbast växande och är idag världens näst största ekonomi efter USA.
Når det gäller fattigdomsbekämpningen i Asien står Kina för den allra största andelen.
Massor av människor har lämnat fattigdomen.
Men klyftorna mellan de rika och fattiga har samtidigt ökat, det är sant.

fjellis sa...

Vad är det bästa möjliga?

Jag tror att nyckeln till framgång är hur vi tolkar välfärd.

Du skriver: "I sitt förhållande till kapitalismen har stater som USA fört en politik som är anpassad till kapitalismen. Den är demokratisk men mäktar inte med att skapa välfärd för hela sin befolkning." och jag kan bara hålla med men USA har de grannar de har. Utan att bygga murar mot de fattiga i andra länder är det omöjligt att värna om de fattiga i det egna landet.

Jag tror att begreppet relativ fattigdom och humanitära stormaktsambitioner är en belastning om man vill skapa välfärd åt den egna befolkningen.

Kapitalismen är framgångsrik när den tvingas vara evolutionär. Det är konkurrens och utslagning som gör Kapitalismen framgångsrik. På samma sätt kan vi inte låta de med störst begränsningar sätta gränser för andra om vi vill ha välfärd till alla för även Sverige måste konkurrera med andra.

Så mitt tips/råd är att vi ska tänka mycket mer på grundtrygghet och mycket mindre på utjämning. Höj golvet, sänk inte taket.