onsdag 9 augusti 2017

Vad kan bota den sjuka svenska vården?

Vårdkrisen är föremål för betraktelser på två av dagens ledarsidor.

Ludvigsson och Swedin ser olika symptom och ordinerar därför helt olika behandling.

Ludvigsson refererar ett antal fall: ”Dement man dog efter rullstolsfall.”, ”Åldring fick dö i dagrummet.”, ”Patient dog av sent upptäckt infektion.” och ”Hallands sjukhus missade ett provsvar som visade att en patient drabbats av hudcancer”.
Hon skyller misstagen på personalen t.ex. att ”personal måste ha lidit svårt av någon perceptionsstörning”. ”I samtliga fall har den ansvariga personalens tillkortakommanden orsakat dödsfallen.”
Ludvigssons ordinerar mer privat kapital i vården samt ”Att effektivisera vård- och omsorgsapparaten” som en del av lösningen.
 ”Dessutom måste verksamheten ständigt synas. Annars kommer nya anslag cementera dysfunktionella ordningar.”
Hon ordinerar också en ”selektiv välfärdsordning” vilket betyder att låta de svårast sjuka och de mest behövande äldre ta större del av de ekonomiska resurserna i anspråk. Och slår fast att ”Budgetverklighet och personalansvar är vad som avgör vårdens kvalitet.”

Swedin anser att det är skattesänkningarna, på 248 miljarder kronor sedan millennieskiftet, som är orsaken. Han menar också att samtidigt som vården har privatiserats har vi fått se hur skattepengar som kunde ha gått till omsorg om våra medmänniskor blivit privata vinster eller slussats till skatteparadis.
Han hänvisar till en genomgång som tidningen Sjukhusläkaren har gjort, där det kontsterats att vart fjärde Maria-anmält dödsfall i dag beror på personal- och vårdplatsbrist. På stress och överbelagda avdelningar.
”Ett dödsfall i månaden. Det är vad krisen i svensk sjukvård nu har lett till.
Samtidigt stänger antalet vårdplatser i en rasande takt, rapporterar Svenska Dagbladet. På 20 år har vårdplatserna minskat med 10 000 och bara mellan 2015 till 2016 kapades flest vårdplatser på ett helt decennium. I fjol fanns det bara drygt 23 200 vårdplatser.”

Utan tvekan är ordinationerna ideologiskt betingade och speglar den politiska låsningen i frågan.

Kan denna politiska låsning överbryggas och hur löser man den i dagens parlamentariska situation där inget politiskt parti kan genomdriva sin linje?

Medan vi väntar på lösningen dör patienter i onödan och sjukvårdspersonal far illa och går på knäna.
3 kommentarer:

Jonny sa...

Regeringen har prioriterat att skapa en ny underklass. Det migrantindustriella komplexet kostar nu mer än 100 miljarder om året, det borde bara kosta ca 20 miljarder om året... där har du 80 miljarder om året i statliga pengar, sedan tillkommer givetvis merkostnaderna inom landsting och kommun för detta migrantindustriella komplex.

Under alliansens tid satsades mer än någonsin på skola, vård och omsorg även med hänsyn till inflation och befolkningsökning...

S+Mp regeringen har prioriterat ned det svenska välfärdssystemet för att lägga pengarna på just MIK (MigrantIndustriella Komplexet).

Framtida pensionärer kommer att få dyrt betala för detta i form av rejält nedsatta ersättningar.


Ledarsidorna reflekterar nästan dagligen om samhällskrisen och det brutna samhällskontraktet. Ett Sverige som i allt högre grad på område efter område brister sönder. Dagens inlägg :

"I Sverige ser vi idag en stressad välfärdsstat. Vi vet redan idag att Malmö kommun måste höja skatten med över sex kronor för att klara ekonomin i framtiden. I hela landet med ett möjligt undantag i Stockholms innerstad är hela välfärdssektorn under så stark stress att den upphört att lokalt uppfylla lagens krav. På nationell nivå beräknas en höjning på 1:87 per intjänad hundralapp om inte stora ingrepp i de kommunala budgetarna genomförs eller att regeringen ökar bidragen till kommunerna."

"Vi har nu alla komponenter för att valet 2018 skall bli en perfekt storm. Dolkstödstlegenden i form av den migrationsöverenskommelse som slöts mellan Miljöpartiet och Alliansen och fortsätter odlas med dagens regeringen valhänthet och oförmåga att tala klarspråk om allt från vad som hände på regeringskansliet i samband med Transportstyrelsen till hur nyanlända skall komma ut i produktionen. Den övriga oron, och den faktiska stressen på välfärdssystemen, är väl känd. Vi har alla komponenter klara för att medelklassen skall börja röra på sig. I vilken riktning återstår att se."

https://ledarsidorna.se/2017/08/valet-2018-en-perfekt-storm/

fjellis sa...

Skattesänkningar i all ära men de har inte hindrat Sverige från att ha hög sysselsättning bland alla anställningsbara och inte minst bland vårdpersonal.

För att minska krisen finns det egentligen bara två sätt: minska efterfrågan, dra ner på andra offentliga verksamheter så att det frigörs människor och resurser.

Sverige har länge utbildat för få läkare. Vi kan börja där och samtidigt fråga oss vad Sverige utbildar för mycket av, allting som slutare på -vetare, ligger bra till för nedskärningar.

Någon gång i en nära framtid kommer vi inte undan att svara på frågan: Ska vi leva tråkiga liv för att få leva länge eller ska vi leva mer danskt, ta oss en lille-en när vi känner för det utan dåligt samvete.

Lever vi för att överleva eller lever vi för att njuta av livet?

Jonny sa...

Om man jämför t.ex Sverige och Tyskland samt hur många timmar en läkare tillbringar med patienter blir man lite bestört ...