lördag 22 april 2017

Ett orättvist lotteri

Du bestämmer inte själv att du ska födas. Du väljer inte själv till vilken ekonomisk, social och kulturell miljö du föds.
Det är slumpen, livets lotteri, som avgör.

Somliga föds till trygghet och fred, andra till otrygghet och våld.
Somliga föds av ekonomiskt starka, socialt väletablerade och kulturellt gynnade föräldrar. De kanske till och med har planerat ett älskat barns födsel.
Andra drar nitlotter och föds av föräldrar som har dålig ekonomi, är socialt handikappade och som saknar utbildning och bildning. Som inte ens välkomnar födseln.
Vissa växer upp i väletablerade villaområden eller i de fina stadskvarteren medan andra bor i förortens hyreskaserner eller i fattiga stugor i glesbygd.
Den enes föräldrar bryr sig om att planera och vägleda sina barns framtid medan den andres föräldrar inte bryr sig.

Så utfaller livets lotteri. Det är sannerligen inte rättvist.
Naturligtvis kan den som dragit vinstlott förslösa sina möjligheter medan det finns exempel på att dom som dragit en nitlott trots sin bakgrund kan komma sig upp i tillvaron.
Och det är mycket här i livet som avgörs av tillfälligheter och slump.

Jag är medveten om att resonemanget faller på hälleberget om du tror att högre makter styr eller att ett förutbestämt öde redan stakat ut din framtid. Du ser inte slumpens skördar.

Nu vill emellertid regeringens skolkommission att lotten ska avgöra vilka elever som ska få gå i de populäraste grundskolorna.
Det är ett sätt att med slumpens hjälp något korrigera livslotteriets orättvisa utfall.5 kommentarer:

Jonny sa...

Varför inte då ett lotteri fullt ut så att man blir placerad i vilken som helst skola i Sverige så att ungdomar från Danderyd placeras ut i t.ex Karesuando och elever från Husby i Danderyd etc ... separation från föräldrar torde väl vara en utjämnande faktor ...

Ett lotteri för vem man får gifta sig med kommer i nästa steg, givetvis ett lotteri om var man får beredas bostad av den statliga nyinrättade big-brother-lotteri-myndigheten etc.


Ett stort problem är ju det genetiska arvet, hur ska du korrigeri det Mario ?
Kanske genom att ge de som har t.ex mentala fördelar ett kirurgiskt nedsättande ingrepp i hjärnan eller uppnå motsvarande genom medicinering. De med medfödda fysiska fördelar kan ju enkelt ges handikapp som nedsätter deras förmåga. Vi har ju både döva och blinda i samhället så varför inte ta steget fullt ut och se till att alla ska ha dessa handikapp i "rättvisans" namn...

fjellis sa...

Kan man verkligen kompensera "livets lotteri" med ytterligare ett lotteri? Är det ens önskvärt?

Jag tror inte förslaget blir verklighet. Det finns en klar majoritet emot det i riksdagen och det kanske inte ens är avsikten att förslaget ska bli lag. Det kanske snarare är till för att blidka vänstern.

Jag tycker dock att idén förtjänar en seriös analys. Varför är vissa skolor populära? Läget spelar säkert in, enstaka lärare, kanske. Det som skolkommissionen riktar in sig på är att skolor är populära därför att där går elever med "friska" föräldrar (med pengar, social status, makt). Elever som det är bra att känna. Fler vill gå i dessa skolor än det finns plats för. Vad göra? Idag används urvalskriterier som är till för att skolorna ska fortsätta vara populära.
Detta vill skolkommissionen ändra på genom att istället lotta ut platser. Jag tar för givet att samtliga platser fördelas med lottens hjälp annars blir det väldigt orättvist.

Så här långt verkar tankegången rimlig men det är nu, i detaljerna, problemen dyker upp. Hur ska man hantera dem som drar en nitlott? Ska de placeras i en skola efter närhetsprincipen? Det blir ju lite konstigt för dem som sökte till sin närmaste skola. Ska man istället få ange tre alternativ; första- , andra- och tredjehandsalternativ?

Ingen kommer att välja en avlägsen förortsskola med dåligt rykte som ett alternativ.

Jag tror inte lottning skulle lösa några stora problem, möjligen skulle de ge någon form av jämnare spridning i innerstadsskolorna. Vi måste nog bita i det sura äpplet och inse att miljonprogram, bostadspolitik, lågräntepolitik, stadsplanering och en generös migrationspolitik har skapat segregerade städer. En segregation vi inte kan åtgärda genom att lotta ut platser i populära skolor utan vi måste reformera själva skolan. Skolan kan inte på egen hand förändra Sverige men den kan genom att prioritera kunskaper ge unga människor verktyg för att förändra Sverige.


Mario Matteoni sa...

Johnny har som vanligt omsorgsfullt missuppfattat vad jag skrivit.
Jag har inte tagit ställning för eller emot lottning av den enkla anledningen att jag inte vet vad jag ska tycka.
Har bara försökt fundera över orsaken till förslaget om lottning och fundera över slumpen i våra liv.

Fjällis har en mer resonerande ingång.
De elever som har det gott förspänt hemma med föräldrar som engagerar sig i skolvalet hamnar på ”bra” skolor eftersom de själva, med föräldrarnas hjälp, förmår att välja skola.
De som har föräldrar som inte engagerar sig eller förmår att göra ett val hamnar i en skola vilken som helst.
Om jag förstått rätt så innebär skolkommissionens förslag att alla skulle bli tvungna att välja skola.
Varför har för övrigt inte alla sedan 50-talet valt att söka till ”fina” skolor som Franska skolan, Wittlockska, Carlssons m.fl.?
Att ”miljonprogram, bostadspolitik, lågräntepolitik, stadsplanering och en generös migrationspolitik har skapat segregerade städer” tror jag kan diskuteras.
Är dessa politiska åtgärder inte bara försök att åtgärda djupare ekonomiska, sociala och kulturella problem i en global samhällsstruktur?
Skolsegregering är inget typiskt svenskt. Segregeringen finns överallt i världen.

Jonny sa...

Mario skriver "Så utfaller livets lotteri. Det är sannerligen inte rättvist." och avslutar med "Det är ett sätt att med slumpens hjälp något korrigera livslotteriets orättvisa utfall.".

Det är svårt att inte läsa din text Mario på annat sätt att du anser att detta lotteri om skola vore bra.

Det anser inte jag. Att tala om rättvisa och orättvisa i detta sammanhang anser jag är fel.

För den som anser att det är orättvist att födas i en familj snarare än en annan, att födas med bättre genetiska egenskaper på något sätt, för den påtalar jag bara hur man kan fortsätta detta resonemang om "rättvisa".

Uppenbarligen anser Mario att det är orättvist, det anser inte jag eftersom jag inte anser att man kan tala om begreppet orättvisa och rättvisa i detta sammanhanget.


Lars sa...

Mario skriver faktiskt att ett barn inte självt bestämmer att det ska födas. Detta är i och för sig sant, så helt uppenbart måste någon annan bestämma det åt de ofödda barnen. Eftersom Mario tydligen anser att det är en nitlott att födas i en arbetarfamilj, är lösningen kanske tvångsaborter för alla arbetarkvinnor? För att det då inte ska bli ett befolkningsunderskott. kan ju bortfallet genom aborter kompenseras med ökad import av övre medelklasspersoner. Alla får det kanske inte så bra ekonomiskt i Sverige, men de är kanske kulturellt överlägsna?

Tycker att hela resonemanget andas unkna klassfördomar, när man drar ut det till sin spets. Vi skulle få en helt annan situation om Socialdemokraterna blir ett arbetarparti igen. I så fall kommer det inte att vara en nitlott vare sig man föds i en arbetarfamilj eller i något annat slags familj och själv blir arbetare. Akademikerdominansen inom vårt f.d. arbetarparti har nu blivit så stor, så att man rekommenderar individuella klassresor för alla, som lösningen på alla problem.

En socialdemokratisk lokal skolpolitiker, själv "verksam inom utbildningsväsendet" skrev före valet att han ville bli riksdagsman för att alla ska få chansen. Uppenbarligen menade han att alla ska få chansen att göra klassresor. Vad som ska hända med dem, som trots det inte gör några klassresor, kunde han inte svara på.

De får väl sitta på gatan med sin nitlott i livets lotteri, och se nyanlända med högskolebehörighet från sina hemländer gå före i kön. Kanske röstar de på SD i tron att det är det nya arbetarpartiet, sedan det visat sig att Moderaterna inte är det.

Bussningen av elever mellan olika skolor i USA för att bryta segregationen, är en sentida följd av importen av negerslavar under tidigare sekler. Hur har Sverige kunnat få samma problem?

Låt föräldrar få bestämma över sina barns skolgång. Föräldrar som inte har gjort ett aktivt val får därmed anses ha accepterat att deras barn placeras i närmste skola.

Ge också föräldrarna möjlighet att välja en skola. där undervisningen sker på ett annat språk än svenska. Att all undervisning sker på svenska är en förklaring till dåliga skolresultat, speciellt för äldre barn, som kommit till Sverige vid en ålder då man inte längre lär sig ett främmande språk "som ett barn".