torsdag 12 mars 2015

Affär är affär inte alltid moral

En god affär betyder inte alltid god moral.
I bland måste man måste välja.

Då 31 svenska näringslivsföreträdare väljer affärerna i en debattartikel i DN den 6 mars är det inget att förvånas över eftersom deras främsta uppgift är just att göra affärer.

Huruvida utrikesministern Margot Wallström följde sin moraliska övertygelse då hon uttryckte sin avsky över Saudiarabiens medeltida lagar vet vi inte. Det stämde i alla fall väl med vad många människors uppfattar som rätt.
Om tidpunkten för uttalandet var väl eller illa valt undandrar sig min bedömning. Men om Sveriges regering ska säga upp avtalet måste det rimligen ske någon gång. Frågan har diskuterats i ett par decennier.

Det märkliga är att många borgerliga ledarskribenter glömmer sin moraliska oförvitlighet då de kommenterar regeringens uppsägning av vapenavtalet med Saudiarabien.
Antingen anser de att affär går före moral eller så försöker de göra politisk profit på saken. Och då luktar det en smula omoral.

Inte alla borgerliga ledarskribenter gläfser med storfräsarna i näringslivet.
Eskilstuna Kurirens ledare visar en sant liberal moral och upprätthåller därmed traditionen från J A Selander.
Selander följde sitt samvetes röst fast än det kanske inte gynnade Sveriges affärer med den brutala diktaturen.


Litet fakta i målet:


14 kommentarer:

Nils Persson sa...

Och bara för att det är korrekt och riktigt att inte sälja vapen till skurkstater så innebär det inte att ärendet skötts skickligt av regeringen.

Lars sa...

Saudierna har all anledning att vara upprörda över den svenska regeringens fördomsfullh och självgodhet. De har inte medeltida lagar i Saudiarabien. De har en rättstradition från 1700-talet. Så här står det i den svenska strafflagen, som antogs 1734 och gällde till 1854:

"Warder tiuf för stöld andra gången lagförd; böte fyradubbelt tiufnadens wärde. Orkar han ej böta; plichte med kroppen, som sagdt är, och tå ökes straffet med fem par spö, eller fyra par ris. Kommer han tridie gången åter, och stiger tiufnaden til hundrade daler; warde hängd, ehwad thet är man, eller qwinna. Är tiufnaden mindre; miste ej lifwet: utan plichte med kroppen, efter stöldens wärde, och arbete i try åhr under Konungens hächte. Stiäl han fierde gången; warde hängd."

Av de ständiga klagomålen på "medeltida avrättningsmetoder" på S-bloggar, förstår man att hängning är mer humant än halshuggning. Vad sägs då att 1865 års svenska stafflag, som i stora stycken var mer human än 1734 års, föreskrev halshuggning som ända avrättningsmetod till dödsstraffet i Sverige avskaffades? I syfte att göra avrättningarna ännu mer humana (eftersom bödeln vid ett par tillfällen hade huggit fel) införskaffades en giljotin, men den kom aldrig till användning.

Naturligtvis är det rätt och riktigt av alla representanter för Sverige, politiker och diplomater såväl som affärsmän, att bekämpa inhumana straffmetoder i andra länder. Men det skulle förmodligen lyckas bättre utan de moraliska övertonerna. De liknar alltför mycket det nykolonialt hyckleri, som bidrar till en återgång till förkoloniala värderingar inom mänskliga rättighets-området.

Jag har inte uppfattat de 31 direktörernas DN-artikel som att de förespråkar en dålig affärsmoral. Utan snarare att "bussiness as usual" kan främja en dialog, som ger bättre möjligheter att framföra kritik.

"Sharia" är en samlingsbenämning på en mängd rättstraditioner och juridiska skolor, som tar sin utgångspunkt i islam. Det gör också muslimska feminister, men de gör helt andra tolkningar än den konservativa manliga makteliten. Att dra all "sharia" över en kam, är som att jämställa islam och extrem politisk extremism.

Det har uttalts mycket islamofobin av socialdemokratiska debattörer under de senaste dagarna. Fördomarna skiljer sig inte mycket från vad som skrivs i SD-kuriren. Det är som om fördomsfulla här har hittat ett lufthål, för att okritiskt kunna vädra sina fördomar.

Nu återstår bara att bevisa att spöstraffen har upphört i Saudiarabien efter dessa excesser i nymoralism.

Jag får för överigt tacka Mario för en väl balanserad och nyanserad genomgång av affärslivets moraliska dilemmor.

Jonny sa...

Dags att stänga plånboken till ”Palestina” , eller hur regeringen ?

“Vi har under åren pumpat in åtskilliga biståndsmiljarder och har som första EU-land erkänt den palestinska staten.”

” Biståndet ökar med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor under de kommande fem åren.”

” Ett problem är att korruptionen är utbredd och en betydande del av de utländska biståndsmiljarderna försvinner på vägen. Wallström lovar dock att "ställa tydliga krav" på att Palestina bekämpar korruptionen. Hur framgångsrik har Abbas och den Palestinska myndigheten varit på den punkten?
Sedan är det ett välkänt faktum att den biståndsberoende Palestinska myndigheten betalar ut löner till fängslade och frisläppta palestinska terrorister. Ju allvarligare terrorbrottet är desto högre ersättning. Den som döms till 20 år i fängelse för terrorbrott mot civila israeler får motsvarande 16 000 kronor i månaden.”
” Människorättsorganisationen Human Rights Watch rapporterar om förekomsten av tortyr, hur fredliga demonstrationer i Ramallah upplöses av säkerhetsstyrkor. Vad gäller den feministiska utrikespolitiken så höjs biståndet till en stat där giftermål och beslut om skilsmässa har delegerats till religiösa domstolar. Dessa domstolar kräver ett intyg från en manlig släkting för att kvinnor ska kunna gifta sig.”

http://www.expressen.se/ledare/eric-erfors/ar-det-har-tacken-for-allt-palestina/

Eller är det som så att denna palestinska förtryckarregim bestående av bland annat ex-terrorister passar de rödgröna ?

Dubbelmoral.

Mario Matteoni sa...

Saudiarabiens rättsväsende följer strikt islamisk lag vilket bland annat innebär diskriminering av kvinnor. Flickor kan giftas bort när de fyllt åtta år. Inte bara Sverige kritiserar landet.
Men den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det till en oundgänglig handelspartner för alla.
Det oljerika landet är också köpstarkt.

De miljoner gästarbetare som utför allt grovarbete i landet är rättslösa. Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår från kungafamiljen.
Att arabstaterna ställde upp bakom Saudiarabien beror på Saudiarabiens ekonomiska dominans samt att Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser, Mekka där profeten Muhammed föddes och Medina där hans grav finns. Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en strikt, sunnimuslimsk tolkning av islam som kallas wahhabism.
Den saudiska regimen utövar hård kontroll över landets massmedier. Kritik av kungafamiljen, regeringen, islam och muslimska religiösa ledare straffas med fängelse. Misshagliga medier kan stängas om de anses så split, hota ordning och säkerhet eller kränka en individs värdighet.
Koranen utgör grund för såväl politisk förvaltning som rättsskipning. Makten är samlad hos den talrika och extremt välbärgade kungasläkten Al Saud. Politisk verksamhet är förbjuden och yttrandefriheten kraftigt beskuren. Dödsstraff är vanligt förekommande.
Jag tror inte att någon annonym kommentator på denna blogg eller ens de 31 direktörerna skulle vilja bo och leva i denna diktatur.
I valrörelsen 2006 lovade högeralliansen att de skulle införa en moralisk kompass i utrikespolitiken om de vann valet. Frågan är vart den tog vägen.

Lars sa...

1858 Sverige: Ogifta kvinnor får ansöka vid domstol om att bli myndigförklarade. Så långt har de ännu inte kommit i Saudiarabien. Kvinnor kommer dock att ha rösträtt vid kommunalvalen i Saudiarabien 2015. Några parlamentsval förekommer inte i Saudiarabien. Varken för män eller kvinnor.

Att saudiarabisk lag följer strikt islamsk lag är ett nonsenspåstående, eftersom det finns olika tolkningar av detta fenomen. Med detta påstående har du sagt att muslimska feminister skulle vara sämre muslimer än män. Jag tycker vi överlåter åt muslimerna själva att tvista om vem är mest rättroende. Ska VI stödja någon sida, tycker jag att vi ska stödja dem, som vill ha reformer, i stället för att som svenska solialdemokrater ofta gör stämpla allar reformsinnade som "sekulariserade". Det ökar inte deras trovärdighet i deras egna länder.

Det mest anmärkningsvärda ur svensk synvinkel med det saudiarabiska rättssystemet är att de saknar skriven strafflag, vilket har likheter med det engelska common law-systemet, som bygger på kristna värderingar och sunt förnuft. Det är i själva verket det svenska rättssystemet, den s.k. rättspositivismen, som är unikt i världen. Förutom i Sverige tillämpas det i Kina. Det tillämpades även i Nazityskland. Statsnyttan, som den uttolkas av det statbärande partiet, är vägledande för detta rättssystem.

Engelsk common law går huvudsakligen ut på att domare tillämpar sitt förnuft och sin kunskap om prejudikat (stare decisis) på de fakta som presenterats för dem i domstol.

Samma sak gäller för saudiarabisk straffrätt. Man HAR olika syn på mänskliga rättigheter i Saudiarabien och England, vilket jag inte förnekar. Naturligtvis beror en domares "sunda förnuft" till stor del på den miljö han lever i. Och att saudiska domare lever i en mycket konservativ social miljö förnkar jag inte.

Men att generellt påskina att arabers sunda förnuft skulle vara sämre än vita svenskars, är en förolämpning tillräckligt grov för att kalla hem en ambassadör. Dialog hade varit klart bättre. Jag kan bara hålla med ambassadör Sven Hirdman om att den svenska regeringen borde dämmpa ner tonläget. Men problemet är att i Sveriges regering sitter ministrar från en lika extremt parti som SD, fastän tvärtom, och de har nu genom politisk utpressning (hot om regeringskrs) lyckats styra svensk utrikespolitik.

Jag skulle hundra gånger hellre bo i Saudiarabien (och det gör ju många svenskar!) än i territorier, som kontrolleras av diktatorer och terrorrörelser som detta svenska regeringsparti vill ha goda relationer med. Där kan man inte ens lita på någon domares "sunda förnuft", om man har fel religiös eller etnisk tillhörighet.

Mp har alltså tagit ställning mot den gnutta civilsation som dock finns i Saudiarabien, och stödjer det totala barbariet. bla. genom att ta strid om svensk vapenexport till ett land som hotas av terrorismen.

Ordet "Boko Haram" betyder Västerländsk skolning är synd. En domare med viss västerländsk skolning, vilken har att döma efter sitt eget sunda förnuft, kan nog räkna med att själv bli avrättad, om terroristerna lyckas ta makten över de statliga institutionerna. Al Qaida har speciellt riktat in sin terror mot statliga institutioner, inte minst rättsväsendet. Därav alla självmordsbomber mot polisstationer och domstolar i Mellanöstern.

Självklart väcker den svenska drygheten vrede. Därmed inte sagt att det inte behövs mycket stora reformer i Saudiarabien. Men de lär nog vänta på sig efter den svenska elefantdansen i porslinsbutiken.

Mario Matteoni sa...

Lars
Du kanske anser att jag borde straffas med 1000 piskrapp utdelade på offentlig plats.
Sånt förekommer i Saudiarabien och det är fler än svenska socialdemokrater som protesterat mot detta.
Mänskliga rättigheter har inga gränser de gäller i alla länder.

Lars sa...

Mario
Mänskliga rättigheter gäller inte alls i alla länder. De gäller ju inte ens i Sverige. Kolla antal fällningar av Sverige i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Jag önskar dig lycka till med de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien, om du tror att IS i Syrien och Irak (vid Saudiarabiens norra gräns) och al Qaida i Jemen (vid Saudiarabiens sydgräns) har som mål att införa mänskliga rättigheter i erövrade områden.

Är det inte illa nog som det är i Saudiarabien, utan varför måste du framställa det som ännu värre än i terroristkontrollerade områden, där man mördar utländska hjälparbetare, journalister och turister. Senast i Mali mördades utländska turister på en restaurang i huvudstaden. Varför skriver du inte om de över 200 skolflickorna som rövades bort i nordöstra Nigeria, och morden på skolpojkar i samma region? De mördades för att de inte är intressanta som sexobjekt för jihadisterna.

När massmord har drabbat utländska turister i Saudiarabien är det inte den saudiska staten, som legat bakom, utan al Qaida. Nu tror jag inte de svenska vapnen har så stor betydelse för landets försvarsförmåga, men om andra länder följer Sveriges exempel, kan terroristerna härska över 30 miljoner saudier, världens rikaste oljefyndgiheter och islams heliga platser, dit muslimer vallfärdar från hela världen. Terroristernas tolkning av islam har inget stöd i någon muslimsk tradition. SD påstår det.

Sedan förstår jag inte varför 1000 piskrapp på offentlig plats skulle vara värre än på en sluten fängeslegård. Utan den offentliga avrättningen på Lidamon i Sörmland 1876, som slogs upp som en skandal i tidningar över hela Europa (p.g.a. den i bokastavlig mening blodtörstiga publikens beteende), hade vi kanske haft kvar dödsstraffet i Sverige lika länge som i länder, där det sköttes mer diskret.

Jag tror nog att verklig kamp, som leder till resultat, för mänskliga rättigheter väger tyngre än självbespeglingen.

Lars sa...

Man kan göra affärer och framföra kritik samtidigt. Man kan utnyttja sina affärskontakter till att framföra kritik. All erfarenhet hittills visar att bojkottaktioner ytterst sällan fått avsedd effekt. Ofta har bojkottaktionerna varit direkt kontraproduktiva. Smugglingen har ökat. likaså produktionen av piratkopior till importvarorna. Det inhemska stödet för den kritiserade regimen har ökat, och denna kan lättare stämpla kvarvarande opposition som landsförrädare. Huvudmålet för svensk utrikespoliti, kan väl ändå inte vara att ge svenska kapitalister ett tjuvnyp?

Det hade däremot varit riktigt att tillsammans med alla länder i regionen, inkl. Saudiarabien, stopppa terrorstaten IS' illegala oljeexport och likaså illegala import av krigsförnödenheter. Mina moraliska motiv är minst lika goda som dina. Vi gör kanske olika analyser av det militära och politiska läget.

Sverige klarar inte ens av att hålla sin egen skärgård ren från främmande utbåtar. Hur ska vi då klara av att besegra den ena skurkstaten i Mellanöstern utan att stödja den andra skurkstaten?

Jonny sa...

Religionen Islam står givetvis i strid med västerländsk demokrati och jämställdhet etc. Samma med t.ex kristendom.

Du och andra kritiserar alltså att Saudiaraber valt att leva i enlighet med sin religion.

Vi i väst kan inte bestämma över dem att de ska kasta av sig sitt religiösa ok och genomföra en västerländsk demokratisering.

Vill du invadera dem och befria dem från Islam ?

Vad anser du om att Sverige bidrar med stora belopp till Palestiniernas skurkregim ?

"Sedan är det ett välkänt faktum att den biståndsberoende Palestinska myndigheten betalar ut löner till fängslade och frisläppta palestinska terrorister. Ju allvarligare terrorbrottet är desto högre ersättning. Den som döms till 20 år i fängelse för terrorbrott mot civila israeler får motsvarande 16 000 kronor i månaden.”"

Våra skattepengar går till att betala dömda terrorister.

Mario Matteoni sa...

Detta är inte debatt, det är käbbel.
Signaturerna påminner om de moskvatrogna och trosvissa bolsjevikerna i Sverige på 50-talet som dömde ut Sverige som en dekadent och korrumperad kvasidemokrati mot den verkliga proletära demokratin i Sovjetunionen. Det var omöjligt att diskutera med dem eftersom de var helt förblindade av dogmatisk tro.
Signaturerna som kommenterar öser bara ur sig en massa svammel utan att kunna hänvisa till någon tillförlitlig källa eller bevis.
Jag har förstått att signaturerna anser att den svenska regeringen är åt helvete, att Sverige inte är bättre än Saudiarabien när det gäller mänskliga rättigheter, att Sverige i närmast kolonial stil har intervenerat i Saudiarbiens inre angelägenheter, att direktörer och övermakten alltid har rätt, att det minsann alltid finns det som är värre, och oändliga utvikningar i sånt som inte hör till ämnet.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-protesterar-mot-piskdom/
Då jag hänvisar till att nätaktivisten Raif Badawi pryglas offentligt med tusen piskrapp och tio år i fängelse för inlägg som han gjort på ett diskussionsforum skriver siganturen ”lars”
- ”Sedan förstår jag inte varför 1000 piskrapp på offentlig plats skulle vara värre än på en sluten fängeslegård.”
Man får nog önska sig en något bättre koll på vad saken gäller.
Piskrappen utdömdes således utöver de tio års fängelse som Raif dömts till för ett inlägg på ett diskussionsforum. Något som regeringar från hela världen protesterar emot, inte bara Sverige.
Så länge jag inte vet vilka personer som döljer sig bakom signaturerna och så länge som argumenten är helt ogrundade kommer jag att radera osakligheterna.
Om det finns några skribenter bakom texterna vill jag hänvisa dem till ”Flashback” eller till att öppna egna bloggsidor och där föra fram sina s.k. argument.
Jag tar mig rätten att försöka föra en saklig diskussion på min blogg.

Lars sa...

Jag råkar faktiskt känna till att Badawi dömdes till tio års fängelse utöver de tusen piskrappen. Utrymmet medger bara inte att jag skriver allting som jag vet. Jag vet däremot inte om straffen har verkställts planeligt, eftersom den andra piskningen inställdes p.g.a. skadorna efter den första piskningen. Om piskningen inte hade verkställts på offentlig plats, hade vi kanske aldrig fått kännedom om domen.

Mario fortsätter att tjata om att vi skriver under signatur, trots att han själv valt att ha bloggen öppen för anonyma kommentarer. Så länge andra har möjlighet att kommentera anonymt tänker jag inte utsätta mig för risken av förolämpningar och förtal från anonyma meningsmotståndare. Tonen är nu mycket hätsk mot socialdemokrater, som stöjder Stefan Löfvéns ursrungliga linje i vapenaffären.

Jag är en person som har bott alldeles i närheten av Lidamon (som f.ö. bara ligger några mil från Marios hemort), där den sista offentliga avrättningen i Sverige ägde rum. Det pratas fortfarande mycket om detta i bygden, vilket kanske förklarar mitt intresse för straff och straffrätt under olika tider och i olika länder. När jag var barn, fanns fortfarande personer i livet, vilka själva hade druckit blod på avrättningsplatsen.

Jonny och jag har inte samma syn på religioner, men vi verkar vara överens om att det är en framkomlig väg att försöka tvinga araberna att kasta av sig sin religion. Ville den dömde bloggaren själv det, eller trodde han att det är möjligt att reformera det saudiska samhället utan att bryta mot islam?

Jag tror det. Eftersom Mario frågar efter källor, hänvisar jag till den senaste koranöversättningen (med kommentarer) till svenska av Mumhammed Knut Bernström. Alldeles otroligt så mycket "islamofobi" (= fördomar o islam) som plötsligt kommer från personer, som i alla andra sammanhang påstår att islamofobi är typiskt för personer längst ut på högerkanten, och att de själva aldrig har några fördomar.

Lars sa...

Rättelse av en mening i ovanstående kommentar från mig: Jonny och jag har inte samma syn på religioner, men vi verkar vara överens om att det INTE är en framkomlig väg att försöka tvinga araberna att kasta av sig sin religion.

Jonny sa...

Om anonymitet -
http://www.idg.se/2.1085/1.614965/wikipedia-stammaer-nsa-for-overvakning

”Integritet är grundläggande rättighet. Det möjliggör yttrandefrihet och upprätthåller förenings- och utredningsrättigheterna. Det stärker oss att skriva, läsa och kommunicera i förtroende, utan rädsla för förföljelse, ”

Jonny sa...

Om religioner.

Att tro på en allsmäktig skapare som i sin psykiska obalans massmördar nästan hela mänskligheten och större delen av djurlivet i en syndaflod.

En gud som uppvisar en unken syn på kvinnor, sexuellt avvikande och icke-troende.

Dessa religioner dömer mig som ateist till att brinna i ett av dem definierat helvete bara för att jag inte ansluter mig till deras naiva och antiintellektuella tro.

Vad ska man säga annat än att religioner är mänskliga perverterade konstruktioner.

Jag fördömer dem.

Att upphöja religion till att ha inflytande på samhället innebär ett mänskligt nederlag.

I Europa har vi steg för steg kastat av oss kristendomens vedervärdiga skepnad och inflytande. Låt oss hoppas att t.ex arabvärlden kan gå igenom samma process men det är DERAS val att göra, inget vi kan påtvinga dem.

Det finns mer än hundra diktaturer i vår värld, ska Sverige nu stänga dörren till alla dessa för att vår moraliska kompass säger oss detta ?

Varför ska vi sälja tekniska system till dem ? System som kan utnyttjas för övervakning av deras medborgare. Varför köpa varor av dem som stärker regimens ekonomi ?

Ska de rödgröna vara konsekventa och sluta handel med t.ex Kina som bryter mot grundlöäggande mänskliga rättigheter, som massavrättar folk, som diskriminerar minoriteter ?