tisdag 21 augusti 2012

Skärp er vetenskapsjournalister!


Sveriges Radio P1 meddelar idag att en amerikansk studie visat att om man borstar tänderna ordentligt minskar risken för demens.

Enligt medierepporteringen är forskare på Kaliforniens universitet som har studerat närmare 5 500 äldre människor och upptäckt att de som inte borstade tänderna varje dag löpte 65 procents större risk att bli dementa än de som var duktiga med tandborsten.

Enligt SR P1 är forskarnas teori att bakterier som får utvecklas i tandköttet tar sig upp i hjärnan och ställer till problem där.

Finns ingen anledning att ifrågasätta sambandet mellan tandborstning och demens. Däremot kan man ifrågasätta teorin om bakterier. 

Kan det inte finnas andra avgörande skillnader i levnadsbetingelser och levnadsvanor mellan sådana som borstar sina tänder och som inte gör det och som påverkar risken för demens?

Där finns mängder av tänkbara sociala, kulturella, ekonomiska, medicinska, psykologiska och andra samband och förklaringar.

För att styrka bakterieteorin borde rapporteringen vara mer utförlig om hur forskarna kommit fram till sin slutsats genom att utesluta andra förklaringar.

Men den här sortens förenklade sambandsrapportering är rätt vanlig i svenska media och bidrar inte till förståelsen för forskning och forskningsresultat.
Skärp er vetenskapsjournalister!


1 kommentar:

Jonny sa...

Samma sak händer med bakterier som i hög grad via inflammerat tandkött påverkar större blodkärl och orsakar hjärtinfarkter.