söndag 8 juli 2012

Frågan som glömdes i Almedalen – om vinster i välfärden


Trots tusentals politiker, lobbyister och journalister i Almedalen - frågan om kostnaden för välfärden och hur den ska drivas och finansieras försvann.
I varje fall ter det sig så för en som inte var där utan bara följer med i medierna.

Här kommer därför några av de frågor som borde ha debatterats. 

Vad skulle det kosta skattebetalarna om staten, kommunerna och landstingen ensamt skulle driva all vård, skola och omsorg utan inblandning av privata intressen?

Skulle skattebetalarna tjäna på om staten, kommunerna och landstingen ensamt skulle driva all vård, skola och omsorg?
På vilket sätt?

Skulle de tillgängliga resurserna för vård, skola och omsorg öka eller minska om staten, kommunerna och landstingen ensamt skulle driva all verksamhet?

Skulle medborgarnas valfrihet öka eller minska om staten, kommunerna och landstingen ensamt skulle driva all vård, skola och omsorg utan inblandning av privata intressen?

Skulle kvalitén inom välfärden öka om staten, kommunerna och landstingen ensamt driver vård, skola och omsorg?
Vilka bevis för detta finns? Vad talar emot?

Vad betyder det, och vilka konsekvenser skulle det ha…
1.   ”att förbjuda vinster i välfärden”?
2.   ”att förbjuda vinstutdelning i välfärden”?
3.   ”att förbjuda företag med vinstintresse i välfärden”?
4.   ”att lagstifta om att överskott i välfärden måste återgå i verksamheten”?
5.   ”att förbjuda privata företag i välfärden”?


3 kommentarer:

Anonym sa...

Och den övergripande frågan: Vad ingår i vår välfärd?

Vad gäller mitt välbefinnande så kan jag bara konstatera att samhället inte fixar lunch åt mig. Den får jag göra själv eller köpa av privata företagare som gissningsvis har ett vinst intresse.

"Först kommer maten sedan kommer moralen".

Jag tycker att det välfärdsbegrepp som används när vi diskuterar vinster i välfärden är extremt begränsat. Det inbegriper endast delar av allt det vi, i alla fall jag, tycker ingår i ett bra liv.

Mario Matteoni sa...

Du omfattas inte av välfärden så länge du kan fixa lunch åt dig själv och andra.
Däremot omfattas du av välståndet.

Det är när du av någon anledning är oförmögen till att fixa lunch till dig själv som välfärden träder in.

roger.dahl9@hotmail.com sa...

Göran Rosenberg svarar på dina frågor i godmorgon världen:

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=438&grupp=9314&artikel=5179266