lördag 5 maj 2012

Vänstern och värdet


Den norske konstnären Edvard Munchs ”Skriet” klubbades för 107 miljoner dollar, drygt 721 miljoner kronor, på Sotheby's i New York.
Summan motsvarar vad 2 612 svenska sjuksköterskor skulle kosta under ett år om de hade den ingångslön som de nu begär, d.v.s. 23 000 kronor.
Många frågar sig om tavlan verkligen kan vara värd så mycket.
Jo, så länge någon betalar så är den värd så mycket. I pengar, vill säga.

Så är det eftersom vi är fångade i en ordning i vilken det mesta endast värderas i pengar. Värde = Pris i pengar.
Det återverkar på vård, skola och omsorg och därmed på människan. Hela kapital- och finansmarknaden styrs av detta sätt att värdera. Man talar om värdet på aktier, men menar priset på dem. man talar om värdet på skog men menar det pris man får vid försäljning.

Så länge världsordningen är en marknadsekonomi är detta ofrånkomligt. Och några reella alternativ till den globala marknadsekonomin finns inte.  Visst finns det ideella organisationer som drivs av andra värderingar än vinst och penningvärden men även dessa lever inom marknadsekonomins ram och efter dess förutsättningar.

Att vi inte kortsiktigt kan exploatera människor, natur och miljö utan att förlora viktiga värden för idag och för framtiden har väl gått upp för de flesta.  
Ändå drivs vi till denna exploatering för att tillfredsställa de kortsiktiga penningekonomiska värdena.
Det är inte endast marknadsekonomin som styr utan även den kapitalistiska världsordningen som driver fram en jakt på kortsiktiga kapitalmaximeringar.
Vänstern borde samla sig för att studera värdebegreppets dilemma.


SvD
DN2 kommentarer:

Stig-Björn Ljunggren sa...

Du borde inte skriva "världsordning" utan "värdsordning"...
Diskussionen om vem som är värd sin lön är intressant. Det har ju hävdats att det är absurt att djurskötarna på Skansen har mer betalt än fotfolket i sjukvården. Men vad skulle vara alternativet? En domstolsförhandling som bestämmer det rätta värdet? Absurda uträkningar utifrån hur många timmar som lagts ner på ett jobb?
Dessutom är ju arbetarrörelsens kärna, fackföreningen, uppbyggd på idén att vi kan förhandla oss fram till ett värde av arbetet och att ingen annan ska lägga sig i den saken via lagar och förordningar etc.
Vänstern är, som du antyder, duktiga på att kritisera. Men dåliga på att ge alternativ.
Har skrivit om detta nyligen:
http://www.bt.se/ledare/kronikorer/vanstern-framstar-som-en-gnallig-samling-lipsillar-(3256483).gm

Mario Matteoni sa...

Lönerna är resultat av så många parametrar att vem som är värd sin lön inte går att fastställa.
Det förhandlingssystem som vi har i Sverige är den hittills bästa regulatorn på lönenivåerna.
Vad jag ville komma åt är det allmänna begreppet ”värde”.
Om värdet alltid kan uttryckas i pengar som ett resultat av tillgång och efterfrågan, vilka konsekvenser har det för samhälle, mänskliga relationer, resursutnyttjande, miljö, ansvar för kommande generationer o.s.v.?