onsdag 7 september 2011

"Privat välfärd inte effektivare"

Det finns inga vetenskapliga belägg för att privatiseringarna inom välfärdssektorn lett till förbättringar i skola, vård och omsorg, enligt en forskarrapport som SNS låtit göra.
"Inom de flesta områden har vare sig kvaliteten eller effektiviteten ökat av konkurrensen", skriver Laura Hartman, docent i nationalekonomi och forskningschef på SNS, i en debattartikel i dagens Dagens Nyheter.
Utöver Laura Hartman har forskarna Anders Anell, adjungerad professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Kajsa Hanspers, doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet, Martin Lundin, doktor i statsvetenskap, verksam vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Stockholms universitet, knuten till Institutet för Framtidsstudier, Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN) och Stefan Wiklund, doktor i socialt arbete, verksam på Socialhögskolan i Stockholm medverkat.

Man får hoppas att deras forskningsrapport leder till en sansad diskussion om nyttan med privatiseringar.
Men de dogmatiska låsningarna, inte minst hos nyliberala fanatiker, är svåra att forcera med fakta.

Beställ rapporten här:

DN Ledare
DN Debatt
GP
SvD Ledare

Inga kommentarer: