söndag 4 september 2011

Mycket pengar men litet kapital

Pengar är inte detsamma som kapital. En stats samlade pengar är en skuldsedel som helst ska motsvara landets samlade värden i form av kapital, arbete och produktion.
Om landet trycker upp sedlar utöver dessa värden motsvarar de nya pengarna en skuld utan motsvarande värdetäckning. De nya pengarna blir värdelösa.
Att täcka statsskulden genom att trycka upp sedlar är alltså kontraproduktivt. Ändå gör ett antal länder just detta. Inte minst USA. Men USA kan göra det en tid därför att dess valuta dollarn är så dominerande i världen.
Euron är en garanti för att enskilda medlemsländer inte faller för denna frestelse.
Detta faktum glömmer alltid euromotståndarna.
Skuldkrisen som både EU:s och USA:s politiker nu kämpar med är inte en ny kris utan en fortsättning på finanskrisen 2008. Det konstaterar Peter Andersson och Hans Sjögren, forskare vid avdelningen för nationalekonomi vid Linköpings universitet.
Det är inte brist på pengar att låna som orsakar den ekonomiska krisen, snarare tvärtom, anser de. I världen har aldrig funnits så mycket pengar att placera som nu, men inte heller så stora obalanser, säger de två nationalekonomerna .
Det är alltså inte brist på pengar men på produktivt kapital i EU och USA. Kapitalet finns däremot i tillväxtländerna.

SvD

SvD


Inga kommentarer: