torsdag 15 september 2011

Ekonomipristagare: Mer socialliberalism i ekonomin!

Tidningen Affärsvärlden refererar en artikel ur den vetenskapliga tidskriften i Eastern Economic Journal där den prisbelönte ekonomiprofessorn Paul Krugman ber om ursäkt för den roll som ekonomer spelar i den rådande krisen.
– Vi har, milt uttryckt, inte levererat, skriver Paul Krugman.
Krugman förespråkar att vi bör gå tillbaka till den socialliberalism som John Maynard Keynes en gång etablerade där exempelvis staten spelar en mer aktiv roll för att skapa effektiva marknader.
”Jag är en ekonom, och det verkar som det som behövs är någon slags sociolog för att lösa vårt skrås problem”, skriver Krugman.
Den dogmatiska nyliberala skräcken för att satsa samhällskapital i ekonomin har präglat ekonomernas tankevärld under decennier. Genom att politkerna alltför mycket styrts av dessa teorier har krisen förvärrats.

Krugmans blogg

Inga kommentarer: