fredag 18 februari 2011

Regeringen tar från skattebetalarna och ger till de rika

Den borgerliga alliansregeringen anser att staten eller kommuner inte ska driva verksamhet som privata entreprenörer kan driva bättre eller lika bra.
Därför säljer regeringen ut statliga företag även om de är lönsamma och ökar statens inkomster. Skattepengar ska inte riskeras i företagsamhet, säger borgarna.

Men det hindrar inte att samma borgare använder våra skattepengar för att skapa vinter i privata företag.
Jag tänker på Rut- och Rot-bidragen.
Eller ta det här med friskolorna t.ex.

”På fem år har de årliga skattebidragen till de privata aktörerna ökat med 65 procent till 22 miljarder kronor. Expansionen saknar motstycke i världen. Vinnare är de riskkapitalbolag och privata investerare som äger de snabbt växande koncernerna.
Förklaringen är enkel. Det svenska regelverket kring friskolor tillhör världens mest liberala.
Vilket vinstdrivande företag som helst kan starta en friskola och får sedan en skolpeng från kommunen per elev motsvarande beloppet som ges till en kommunal skola.”

Det är ingen sosseblaska som skriver detta, utan dagens pappersupplaga, av Dagens Industri.
(Tyvärr går det inte att länka till DI:s webbplats eftersom sidan endast är tillgänglig för prenumeranter)

Enligt DI handlar det om en överföring av skattepengar till främst fyra företag:

Företag/Ägare% /Antal elever 2009/Nettoresultat

Academia/Riskkapital bolagen EQT79,6 %,Providence 17,7%/45 000/144 Mkr

Kunskapsskolan/Peje Emilsson med familj 63%,Investor 33%/10 000 11,8(6 mån)/

John Bauer/Riskkapitalbolaget Axcel 90%/12 500/- 26 Mkr.

Pysslingen/Polaris Private Equity 82%/12 000/18,8 Mkr

Jag är inte emot friskolor men anser att de ska drivas i första hand för att utveckla pedagogik och skapa allsidighet och mångfald i lärandet. Frågan är om friskolorna gör det. Mycket tyder på att de inte bidrar till det.

Jag har heller inget emot att privata företag tar över där staten och kommunerna inte klarar att driva verksamheten. Och jag har inget emot att företag gör vinster. Men när det gäller skolan bör drivkraften inte vara profiten.

Affärsvärlden

Dagens PS

5 kommentarer:

Unknown sa...

Skolpengen är bara 85% av det en utbildningsplats kostar i den kommunala skolan. Friskolorna måste också uppfylla kvalitetskrav för att få fortsätta sin verksamhet. De storskaliga jämförelser som gjorts visar att friskolorna i snitt lyckas bättre än de kommunala skolorna.

Om det går att prestera mer för mindre pengar och dessutom göra goda vinster så är kanske inte den rätta frågan hur man får dem att sluta med det. Istället kan man fråga sig varför den kommunala skolan är så dyr och dålig.

Mario Matteoni sa...

Du påstår:

"De storskaliga jämförelser som gjorts visar att friskolorna i snitt lyckas bättre än de kommunala skolorna."

Vilka källor stöder du dig på?
Vilka jämförelser?
Vad jämför man?

Anonym sa...

Ingen förälder eller elev väljer en friskola om den kommunala är bättre

Anonym sa...

Nästan 90 procent av barnen i grundskolan går i kommunal skola.

Anonym sa...

Nu är du igång igen med RUT och ROT, du kan inte erkänna att du hade fel om dessa eller ...