söndag 9 juli 2017

Moderaterna svamlar om bidrag och arbete

Lägre skatter på arbete och mindre pengar till bidrag skapar fler arbetstillfällen och därmed mer i skatteinkomster anser Moderaternas ledare Anna Kinberg Batra i en debattartikel i dagens SvD. ”Välfärden kan säkras med vår jobbpolitik”
”Socialdemokraterna prioriterar bidrag – till arbetslösa, arbetsgivare och byggföretag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning. De finansierar det med skattehöjningar som leder till färre jobb och färre arbetade timmar. Moderaterna prioriterar jobb, trygghet och välfärd. En sådan prioritering kräver stramhet i bidragen så att inte bidragsutgifterna tränger ut välfärden med fler poliser och mer pengar till försvaret.”

När moderater föraktfullt talar om ”bidrag” får de bidragstagarna att framstå som lata typer som hellre lever på skattebetalarnas pengar än på eget arbete.
Sådana finns men är inget stort nationalekonomiskt problem, bortsett från kungahuset och skattesmitarna.

Man tänker lätt på ”bidragsfusk” när moderaterna talar om bidrag.
I bästa fall kommer man att tänka på socialdemokratiske socialministern Gustav Möller (1884-1970) som sa att “Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”
Han hade rätt.

Men vad är egentligen ”bidrag”? En del som kallas ”bidrag” är egentligen försäkringar.
A-kassa, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen är försäkringar. Barnbidraget
är ett generellt statligt bidrag till föräldrar med barn.
I Sverige måste du ha jobbat för att få socialförsäkringar. Du betalar in till försäkringen dels genom arbetsgivaravgifter och dels genom egna inbetalningar (t.ex. fackföreningsavgiften).
Försörjningsbidrag och bostadsbidrag är bidrag som behovsprövas och som främst går till låginkomsttagare och fattiga pensionärer.

En del socialförsäkringar är till för att individer och medborgare ska kunna klara tillfälliga inkomstförluster som till exempel heltidsstudier, arbetslöshet, sjukdom, barnledighet m.m. Andra socialförsäkringar går till medborgare med funktionsnedsättningar för att dessa ska kunna leva som flertalet medborgare.
En del bidrag är till för dem som mest behöver välfärden - skola, vård och omsorg.

Flertalet bidrag till individer och medborgare är till för att öka tillgängligheten till välfärden och utjämna inkomster och förmögenhetsklyftor. De går alltså till de fattiga i samhället.
Från vilka av de fattiga vill Moderaterna ta bidragen?

Många bidrag betalas ut som stöd, t.ex. starta-eget-bidrag och andra företagsbidrag.  En del sådana bidrag kommer från EU, t.ex. jordbruksbidrag. Enligt nyhetsbyrån Siren betalade jordbruksverket ut 6,5 miljarder kronor i EU-stöd till landets lantbrukare under 2015.
Andra stödformer är av typen subventioner t.ex. RUT- och ROT-avdrag.
Många av dessa bidrag är till för näringslivet och för att marknaden inte klarar att hålla arbetslösheten nere.
Vilka av dessa bidrag vill Moderaterna ta bort?

Batra säger också att ”den socialdemokratiska bidragslinjen” leder till färre arbetade timmar.
Att antalet arbetstimmar minskar kan bero på många andra saker t.ex. att automatisering och effektivisering ökar, att företag flyttar till andra länder m.m.

Och för övrigt har arbetslösheten minskat och den s.k. sysselsättningen ökat under socialdemokratisk politik.
Sysselsättningen är i dag den högsta nivå som någonsin har uppmätts i ett EU-land.

Till sist: Bort med både bidragsfusk och skattefusk samt med fusk i den politiska debatten!


6 kommentarer:

Jonny sa...

Högre skatter på arbete och mer pengar till bidrag skapar fler arbetstillfällen och därmed mer i skatteinkomster anser Mario Matteoni.

Flera hundratusen långtidsarbetslösa och en snabbt ökande skara med liten eller ingen utbildning är inget stort nationalekonomiskt problem anser samme Mario som ser fram emot att ca 300 000 till anhöriginvandrare (anhöriga till de som kom de senaste 2 åren) , de flesta med låg utbildningsnivå, fyller på de arbetslösas grupp. Mer bidragsberoende behövs för att skapa en stor ny underklass som socialister kan ha som målgrupp för sin populistiska bidragspolitik !

Mario Matteoni sa...

Du har en konstant ohederlig debatteknik.
Först påstår du att jag skrivit något som jag inte har skrivit och aldrig menat.
(Högre skatter på arbete och mer pengar till bidrag skapar fler arbetstillfällen och därmed mer i skatteinkomster anser Mario Matteoni.)

Sedan läser du inte vad jag skrivit.
Jag skrev att de bidragstagarna som är lata typer och som hellre lever på skattebetalarnas pengar än på eget arbete inte är något stort nationalekonomiskt problem, bortsett från kungahuset och skattesmitarna.
Om anhöriginvandrarna har jag inte skrivit alls.

Varför måste moderater ljuga i debatten?

Jonny sa...

Jag bara läser mellan raderna på dina texter Mario där du angriper i det här fallet en debattartikel från M som menar motsatsen till det du då uppenbarligen tycker eller skall jag tolka det du nu skrev som att du då håller med Anna Kinberg Batra om att "Lägre skatter på arbete och mindre pengar till bidrag skapar fler arbetstillfällen och därmed mer i skatteinkomster "

Då är du alltså överens med AKB och M om detta då !

Bidragstagare menar du inte är ett stort nationalekonomiskt problem eller medger du tvärtom att de är ett stort nationalekonomiskt problem ?

Jag står inte för ett politiskt parti och nej, jag har aldrig varit varken kommunist, socialist, fascist, nazist eller religiös fundamentalist. Kan du säga samma sak Mario ?

Mario Matteoni sa...

Du har rätt.
Inte för att jag har omfattat alla de –ismer som du räknar upp men somliga människor når kunskap först genom att söka sig fram på en väg genom tvivel och tvekan, ständiga uppbrott, genom nya insikter och nyupptäckter, olika aspekter och nya tvivel, förkastanden och genom smärtsamma skilsmässor från gamla ståndpunkter. Ändå finns där osäkerheten om sanningen när du tycks ha nått den. En sådan människa är jag.
Andra människor tycks ha funnit sanningen på en gång, kanske är de födda med den. De vederfars inte av tvivel utan av visshet. De vet hur allt är och behöver inte vrida och vända på saker innan de snabbt kan definiera dem. Sanningen är huggen i sten.
Du verkar vara den sorten. Så du har rätt. Och jag tvivlar.

Jonny sa...

Jag har ända sedan unga år haft demokratin i mitt hjärta och i mina tankar, på den punkten har jag aldrig förändrats. Individens personliga ansvar är en annan ledstjärna jag haft hela mitt medvetna liv.

Varför andra dras till totalitära avskyvärda ideologier trots alla bevis som finns om vilka samhällen de leder till tyder på att man är helt världsfrånvänd. Hur kan någon tro att nästa gång vi bygger ett fascistiskt eller socialistiskt samhälle så ska vi inte göra om de "misstag" som våra föregångare gjort ?

Varför attraheras människor av extrema vänster/höger/miljö/religiösa rörelser ?
Det beror på olika faktorer , en osäkerhet i sig själv, att man är lättpåverkad av andra, att man inte bryr sig om fakta och reella skeenden i historien, att man ser sig som en bättre människa än andra, har större "insikt" och att man tror att man förstår saker bättre och ska vara med och leda massorna, att man ser det som en karriärväg att få ett bra liv bland de utvalda etc. Anledningarna är många antar jag.

Det borde nu 2017 inte råda några som helst tvivel och tvekan om vad dessa ism:er leder till, inte heller borde det gjort det år 2000 eller för den delen 1950.
Ändå attraheras fortfarande människor till dessa ism:er.

Att du och andra fortfarande tvivlar och är beredda att fundera på dessa ism:er och deras möjligheter i framtiden är tragiskt. Tragiskt för mänskligheten.

fjellis sa...

Så var det där med fakta...

I DN idag kan man läsa om den senaste utvecklingen: http://www.dn.se/ekonomi/marianne-bjorklund-nyanlanda-bakom-hogre-arbetsloshet/

"Huvudorsaken till den stigande arbetslösheten är många av de flyktingar som anlände till Sverige hösten 2015 nu har fått uppehållstillstånd och börjat söka jobb."

Den stigande arbetslösheten är alltså en direkt följd av regeringen Löfvéns senfärdighet hösten 2015. Att regeringen Löfvén inte tillräckligt snabbt bromsade migrationen.

I samma artikel kan man läsa att regeringen Löfvén har en del kvar att göra:

"Statsminister Stefan Löfven har satt som mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa. Är målet i sikte?

– Nej, det kan man inte säga. Sverige ligger långt ifrån det målet. Visserligen är arbetslösheten något under EU-snittet på 7,8 procent. Men en rad EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige. Allra lägst är arbetslösheten i Tjeckien, på 3 procent. Även i Tyskland är andelen arbetslösa låg, 3,9 procent."

Min tolkning är att S inte har någon anledning att klappa sig själva på axeln. Väljer man ett mål, låg arbetslöshet, så är det det som ska utvärderas. S lyckas vare sig bättre eller sämre än många andra EU regeringar.

S kunde ha valt ett annat mål som sysselsättningsgraden och då hade det sett annorlunda ut, men nu gjorde inte S det.