lördag 24 oktober 2015

Hindra klimatflyktingar genom att stoppa orsakerna till flykten

Den 30 november samlas representanter från 195 länder - Conference of the Parties, COP -  i Paris för att enas om ett klimatavtal. 

Orsakerna är att klimatkatastrofer blir allt fler och svårare och på grund av den snabba uppvärmningen av vår planet.
Det är nödvändigt att halvera utsläppen av växthusgaser till 2050 och helt slutar att släppa ut till 2100. Mötets uppgift är att teckna ett globalt täckande avtal med konkreta mål för varje land.

Under de 20 senaste åren har antalet naturkatastrofer fördubblats. Tidigare skedde omkring 200 naturkatastrofer årligen, medan antalet nuförtiden är omkring 400. 70 procent av katastroferna har att göra med klimatet.

Antalet människor som tvingas fly undan havshöjningar, torka, utfiskning, jordförsämring eller att storbolag överexploaterar naturen ökar.

Att uppskatta det totala antalet klimatflyktingar är svårt, eftersom klimatförändringens slutliga följder ännu inte står klara. Redan nu finns det åtminstone 25 miljoner människor i världen som har flyttat från sina hem av miljöorsaker - och till dem har man inte räknat in dem som flyttat på grund av långsamma förändringar i miljön, såsom torka. Fram till år 2050 kan det enligt olika beräkningar finnas mellan 50 miljoner och en miljard klimatflyktingar. De flesta uppskattningarna rör sig kring 200 miljoner.
Antalet människor som drabbas av naturkatastrofer har tredubblats under ett årtionde. Årligen påverkar naturkatastroferna direkt omkring 211 miljoner människors liv.

20 miljoner människor tvingades fly undan extrema väderfenomen år 2008.
Under de senaste 20 åren har 10 miljoner afrikaner tvingats flytta på grund av miljöförstöring som till exempel ökenspridning.

År 2050 beräknas omkring 70 procent av världens befolkning bo i städer. De urbana områdena är klimatförändringens riskzoner för de har traditionellt byggts vid kusten eller floder. Av världens 39 största metropoler finns 60 procent på strandområden.

De flesta klimatflyktingar flyr inom sitt eget land.

Enligt organisationen International Alert hotar klimatförändringen att trappa upp konflikter eller förvärra instabiliteten i 102 av världens länder. Det bor omkring 3,9 miljarder människor i de här länderna.

Genom att begränsa miljöförstöringen kan vi alltså hindra en ny flyktingvåg att söka sig till vårt land.3 kommentarer:

Jonny sa...

I Sverige har vi redan gjort för mycket på de flesta miljöområdena, det är ett oerhört ineffektivt resursslöseri att göra mer i Sverige.

Vi bör inrikta våra avsatta medel på att hjälpa andra länder, speciellt i vårt närområde runt Östersjön som är stora miljobovar, inte på att ytterligare beskatta och införa hårdare regler på svensk mark.

En av de riktigt stora miljöbovarna i vårt närområde som är en het potatis nu är de kolgruvor/kolkraftverk som svenska staten köpte in via Vattenfall med den tidigare socialdemokratiska regeringens bifall. Dessa sopstationer ska nu avyttras med enorma förluster, det bästa vore att miljörörelsen samlar ihop ett antal miljarder från sina anhängare och sedan lägger ner verksamheten, vi svenska skattebetalare får betala för detta skit som S-regeringen tillät tidigare under Göran perssons tid.

Tyskland bör istället använda sina kärnreaktorer ett antal år till istället i väntan på nästa generations reaktorer och att andra energikällor byggts ut.

Leif sa...

Vad gör du själv för att minska din miljöpåverkan? Detta inlägg känns mest som pretentiöst svammel utan att relatera det till enskilda individer i samhället och dina åsikter vad dessa behöver göra för att vi ska minska vår gemensamma miljöpåverkan. T.ex. kunde du föreslå en kraftig höjning av bensinskatten och andra riktade skattehöjningar för att tvinga fram ett mer miljömedvetet beteende. Detta hade dessutom gett staten medel till den pågående flyktingkrisen.

Mario Matteoni sa...

Tack för de kloka och insiktsfulla kommentarerna.
Jag antar att ni - anonyma tyckare - som kommenterar mina inlägg, handlar och arbetar uppoffrande i verkligheten för mänsklighetens bästa. Konstigt att ni har tid att läsa och kommentera mitt pretentiösa svammel.