tisdag 30 augusti 2011

Yttrandefrihet kräver yttrandeansvar

Vilka föreningsmöten, bolagsstämmor eller offentliga politiska debatter skulle tillåta att vilt främmande personer håller anföranden iklädda rånarluvor?
Skulle någon hävda att de anonyma talarna har rätt att uppträda maskerade med hänvisning till integriteten och yttrandefriheten i det öppna samhället?
Det öppna samhället kräver öppenhet. Öppen redovisning av åsikter och ståndpunkter kräver att de som hävdar sina ståndpunkter kan stå för dem och att ståndpunkterna kan bemötas och dialog uppstå.
I det öppna samhället bör yttrandefriheten vara fullständig men friheten måste också förenas med ett yttrandeansvar. All frihet är förenast med ansvar.

Genom Internet har yttrandefriheten breddats och fördjupats och det öppna samhället har blivit öppnare. Ordet är inte längre förbehållet en kulturell elit. Vem som helst kan göra sin stämma hörd.

Men varför ska de som uppträder på nätet inte behöva iaktta det öppna samhällets krav?
Det finns ett anonymitetsskydd i den svenska yttrandefrihetspraxisen genom meddelarfriheten och meddelarskyddet. Varje människa kan vända sig till media och lämna uppgifter samtidigt som hon får sin anonymitet garanterad.
Det är en bra ordning som kan förbättras och anpassas till internet.

Yttrandefrihet måste kräva att varje människa kan stå för sina åsikter och ta ansvar för sina yttranden.
De fega och skumma typer som uppträder anonymt på nätet hör inte hemma i ett öppet samhälle.

AB
Expressen
Expressen

6 kommentarer:

göran johansson sa...

Du skriver :"De fega och skumma typer som uppträder anonymt på nätet hör inte hemma i ett öppet samhälle.
" och jag undrar om du tycker att de ska spärras in eller rent av avlivas?

Mario Matteoni sa...

Jag menar att i ett öppet samhälle behöver ingen vara anonym i samhällsdebatten.
Om folk inte vågar säga sin mening är inte samhället öppet.
De anonyma smutskommentarerna på nätet medverkar till att det öppna samhället blir mindre öppet.
Har du några argument för att folk ska uppträda i rånarluva, inte stå för sina uppfattningar, och inte ansvara för sina påstående?
Heter du Göran Johansson förresten?

deeped sa...

Problemet är att man då begränsar de personer som behöver vara anonyma av olika skäl. Problemet vi nu har är att vi värderar anonymiteten helt utifrån vad folk har att säga - och vilken åsikt de har. Det här innebär att personer som ännu inte vill komma ut med sin homosexualitet blir tystade, eller kvinnor som är rädda för sina män osv. Man kastar ut barnet med badvattnet och missar att se de långa konsekvenserna: eller så gör man det och anser att lite offer får vi räkna med.

deeped sa...

Och ja... jag heter faktiskt Deeped.

Mario Matteoni sa...

Hos kvinnojourer och RFSL kan man anmäla sig anonymt. Det finns skydd för anonymitet.

Här talar vi om sådana som deltar i samhällsdebatten och kommer med påståenden, rykten, åsikter som de själva inte kan stå för.

I ett öppet demokratiskt samhälle ska alla kunna hävda vilka åsikter som helst utan att bli trakasserade.
Men priset för detta är att man ska kunna stå för sin åsikt.

Du kan aldrig få något utan att betala. Även frihet har sitt pris.
Öppenhet kräver öppenhet.

Anonym sa...

"Jag menar att i ett öppet samhälle behöver ingen vara anonym i samhällsdebatten."

Exakt så ska det vara. Men menar du att ett "öppet samhälle" är när bara staten inte förföljer oliktänkare? Om instutioner och den allmänna synen hos folk har samma effekt, är det ett "öppet samhälle" också? Som ett exempel kan man ta Dixie Chicks som helt öppet yttrade sin åsikt i USA. Staten förföljde inte dem.

Hur kontrollerar du förresten att någon heter Sven Hansson eller Johanna Eklöv och som skriver en kommentar som du inte gillar?