tisdag 14 juli 2009

LAS eller Vegas?

En av världens största spelhålor ligger i Las Vegas, USA.
Där kan man både vinna och förlora. De flesta förlorar. De flesta som äger rouletterna vinner. Sånt är livet, och den som sig i leken ger får leken tåla.

SvD:s ledarredaktion tycker att arbetsmarknaden ska bli som Vegas. Utan LAS.
Löntagaren gör sina arbetsinsatser och vinner eller förlorar jobbet. Det bör vara arbetsgivaren som avgör vilka löntagare som ska förlora. Arbetsgivaren vet nämligen bäst.
Löntagaren ska inte ha inflytande över vem som ska förlora jobben. Det tycker SvD:s ledarredaktion som alltid vill att allt ska vara som i USA.

LAS är en dispositiv lag som ger löntagarna visst inflytande över vilka som ska avskedas. Vanligen kommer arbetsgivaren och löntagarna överens om vilka som ska sluta och vilka som ska stanna. Först då parterna inte kommer överens gäller turordningen vid intagningen, sist in, först ut.
Att detta skulle vara en av huvudorsakerna till problemen på arbetsmarknaden anser snart bara SvD:s ledarskribenter, befriade som de är från kontakt med verkligheten.

Det skulle vara välgörande om t.ex. Paulina Neuding ville redovisa fakta om hur LAS praktiseras ute på arbetsplatserna. Hur många avskedanden sker utifrån strikt turordning och hur många sker efter förhandlingar och uppgörelse?
Som väl är några ministrar i den svenska regeringen mer verklighetsförankrade.
De vill inte ha ett Vegas på svensk arbetsmarknad.

4 kommentarer:

Daniel Ahlsén sa...

Varför ska löntagare ha makt över vem som får gå och inte? Är de kompetenta till det? Löntagarna får sin lön av arbetsgivaren, utan arbetsgivaren hade löntagaren inte haft ett jobb.

Passar det inte får man leta upp ett annat jobb. Show some balls!

Mario Matteoni sa...

Kanske svårt för dig att förstå, men även löntagare vill ha inflytande över sina liv.
Utan arbetskraft skulle arbetsgivaren inte kunna producera.
Passar inte svensk arbetslagstiftning får man väl syssla med annat.

Unknown sa...

Nja, det låter ju bra det där. Men faktum är att lagen kom till för att skydda de äldre anställda ifrån att bli uppsagda i första hand. Om man skyddar de äldre måste det givetvis ske på bekostnad av de yngre. Att ungdomsarbetslösheten nu är ca 30 procent samtidigt som den i genomsnitt är ca 10 procent är således ingen tillfällighet. Det måste nog till en viss modifiering av lagtexten och dess förarbeten om detta missförhållande ska rättas till.

Anonym sa...

I came across this blog through http://matteoni.blogspot.
com/ and if I can I'd like to suggest to you some interesting things or ideas. Maybe you could write your next articles pointing to these ideas. I want to read more things concerning what you're talking about.


Also visit my blog post leverans