söndag 15 oktober 2017

Moderatlagen är barbarisk och gör mig till lagbrytare

Det märkligaste argumentet för att förbjuda tiggeri är ”Att ge tiggare pengar löser inte fattigdomsproblemet”.

Det är ett lika intelligent påstående som att
”att du betalar skatt löser inte landets skuldproblem”, ”om du uppträder vänligt mot din granne ger det inte världen fred”, ”att du låser dörren efter dig gör inte att inbrotten upphör”.

Då jag ger en medmänniska en tjugokronorssedel när jag går ut från butiken löser det förvisso inte fattigdomsproblemet i stort eller den enskildes som ber om hjälp. Det gör det inte om jag ger tjugo kronor till en biståndsorganisation heller.
Men jag är bara en människa som hjälper en annan människa som ber om hjälp.
Att göra en sådan handling olaglig är statligt barbari.

 Moderatlagen gör mig dessutom till lagbrytare.

10 kommentarer:

Jonny sa...

Att ge till tiggare förlänger tiggeriproblemet.
Det understödjer kriminell verksamhet som ligger bakom en stor andel av denna verksamhet.

Lars sa...

Det verkliga barbariet är ditt eget beteende, Mario, när du understödjer rent kriminell verksamhet som människohandel och prostitution, i stället för att hjälpa tiggarna i mer civiliserade former. Jag vill visserligen inte påstå att kriminell verksamhet redan idag ligger bakom en stor del av tiggeriet. Men ligger bakom en växande del av tiggeriet, och det är allvarligt nog. För bara ett par år sedan fanns inte detta problem. När givandet minskar, vilket det gör, och hjälpen på plats i tiggarnas hemländer ökar, vilket den gör, borde antalet tiggare på våra gator minska, vilket det inte gör.

Förklaringen är att en växande andel av antal tiggare på våra gator tvingas hit av kriminella ligor i tiggarnas hemländer. Nu behövs ett utökat samarbete mellan svensk och rumänsk samt bulgarisk polis. En bra början vore om tiggarna grips för något lagbrott och tas in till den svenska polisstationen för förhör. Det är för mycket begärt av tiggarna, att de självmant ska gå till polisen och anmäla sina plågoandar.

Den föreslagna nya lagen kommer inte att förbjuda dig, Mario, att ansöka om tillstånd för insamling av pengar och därefter själv stå med bössan utanför din butik. Du kan också stödja kyrkornas hjälpverksamhet, både i tiggarnas hemländer och med härbärgen o. dyl. i Sverige. Genom sistnämnda verksamhet får de svenska hjälparna kontakt med tiggare och får veta vilka de är, varifrån de kommer, och vad som bör göras i hemländerna.

I stället för att skriva inlägg om din egen förträfflighet och hur stygga Moderaterna är, borde du stödja dem i vårt eget parti (Socialdemokraterna) som vill ha en permanent lösning och ett slut på tiggeriet i civiliserade och humana former. Att Moderaterna har sträckt ut en hand till blocköverskridande samarbete, bör hälsas med glädje i stället för med spott.

Tiggeri är enligt polisens definition att be om ekonomiskt bistånd till sig själv frän förbipasserande utan att erbjuda någon motprestation. Med den definitionen kommer varken gatumusikanter eller hjälporganisationernas insamlingar att träffas av ett eventuellt förbud mot tiggeri. Gatumusikanter bör dock ha polistillstånd till offentlig tillställning enligt ordningslagen. Du, Mario, förespråkar ett laglöst samhälle, som styrs av kriminella.

I tidigare diskussioner har jag föreslagit ett generellt undantag från tiggeriförbudet för tillfälligt tiggeri under en kortare tid vid akuta nödsituationer, t.ex. om man fått plånboken stulen, så att man varken har pengar eller bankomatkort. I stället för att sprida skrönor om moderaternas onda avsikter, bör vi alltså bidra till en konstruktiv diskussion om lagens utformning, så att den träffar rätt.

Mario Matteoni sa...


Vad händer om fattiga människor, enligt lag, förbjuds att be om hjälp?
Vad händer om lagen förbjuder relativt välbeställda människor att ge fattiga hjälpbehövande medmänniskor en skärv?

De som behöver hjälp blir inte mindre hjälpbehövande genom en sådan lag.
Deras fattigdom finns kvar och deras utanförskap blir värre.
Polisen som redan har fullt upp att göra får ännu mer att utreda.

Förbudsivrarna som stöder modertalagen talar ideligen om den grova kriminalitet som ligger bakom tiggeriet.
Om det nu vore så att det ligger kriminell verksamhet bakom tiggeriet är det väl den kriminella verksamheten som ska lagföras inte de stackars offren för verksamheten. De bör ju i stället skyddas från de kriminella.
Man förbjuder ju inte lönearbete bara för att det förekommer kriminalitet i en del företag.

För övrigt finns inga belägg för att sådan kriminalitet över huvud taget förekommer. Vad skulle den tjäna pengar på?
Statsmissionen som kommer verksamheten närmare än vad både du och jag gör har inte sett någon sådan kriminalitet.
https://www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/migration-och-integration/vart-att-veta-om-tiggeri

Moderatlagen är till för dem som inte tål att se fattigdomen som den är.
Staten kan gå in och förbjuda allt obehagligt utan att det därför försvinner.
Nassarna var bra på sånt när de hade makten i Tyskland.

Lars anser sig vilja ha ”en permanent lösning och ett slut på tiggeriet i civiliserade och humana former.”
Det vill även jag.
Frågan är hur detta ska ske. Vems problem blir lösta?

Då jag vill diskutera moderatlagen säger Lars att jag ”understödjer rent kriminell verksamhet som människohandel och prostitution, i stället för att hjälpa tiggarna i mer civiliserade former”.
Vidare anser Lars att jag ”I stället för att skriva inlägg om min egen förträfflighet och hur stygga Moderaterna är, borde stödja dem i vårt eget parti (Socialdemokraterna) som vill ha en permanent lösning och ett slut på tiggeriet i civiliserade och humana former.”
”Att Moderaterna har sträckt ut en hand till blocköverskridande samarbete, bör hälsas med glädje i stället för med spott.”

Att han kallar mina argument för ”spott” imponerar inte på mig.
Här i Eskilstuna där jag bor samverkar S, M och C i kommunstyret.
Jag har ingenting emot ett sådant samarbete här i Eskilstuna eftersom det tycks fungera och kunde tidigare tänka mig något liknande på riksplanet för att få en mer stabil regering i den parlamentariska situation som föreligger. Men det var före moderatstämmans u-sväng.
Jag anser att moderaternas riksstämmas beslut gör det omöjligt för mig att stödja ett sådant samarbete.


Jonny sa...

Det som händer om man slutar ge och istället utövar påtryckningar på deras ansvariga hemländer är att de till slut tvingas med vårt stöd att förändra sitt samhälle.

Genom att fortsätta att ge så fastnar de i sitt tiggeri. Det kanske känns skönt för en gammal socialist att tro att han gör väl genom att ha dessa utsatta sittandes i gathörnen att ge allmosor till ?

Mario skriver "För övrigt finns inga belägg för att sådan kriminalitet över huvud taget förekommer. Vad skulle den tjäna pengar på?"

Uppenbarligen är Mario helt blind till det som redovisats de senaste åren i t.ex Sverige och Norge och de kända brottsfall som nystats upp. Total förnekelse !

Lars sa...

När jag för några år sedan började kommentera på S-bloggar, skrev jag att jag tidigare har bott bara någon mil från Marios nuvarande bostad i Eklången, Eskilstuna kommun, som är ett gammalt villasamhälle, som byggdes för fabrikörerna i Eskilstuna. Nu har Mario hamnat i den gamla överklassvänsterns välgörenhetsfilosofi. I stället för att kräva rättigheter skulle arbetarna stå med mössan i hand, buga och tacka för de allmosor de fick.

Jag minns när Mario skrev i ett tidigare inlägg att han tjänat en mindre förmögenhet på den dåvarande borgerliga kommunledningens i Stockholm utförsäljning av allmännyttan till hyresgästerna. Nu har du alltså hamnat i den gamla direktörsförorten Eklången och undrar om du gjorde rätt, som skodde dig på den borgerliga privatiseringspolitiken. När jag själv bodde utanför Eskilstuna var medan de södermanländska storjordbruken fortfarande hade anställd arbetskraft.

På den tiden hade vi ett socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna, som hette Nina Jarlbäck. Hon ville förbjuda Frälsningsarméns soppkök, eftersom hon ansåg att verksamheten var förnedrande för de unga mammor, som fick gratis sopplunch till sig själva samt matpaket till sina barn. Verksamheten finansierades genom Frälsningsarméns insamlingar, som ingen annan än det socialdemokratiska kommunalrådet har velat förbjuda. Frälsningsarmén försvarade sig med att kommunens nya och snålare ramar för socialtjänsten hade skapat en ny underklass av fattiga svenskar.

Finns soppköken kvar? Nu vill Mario avbryta samarbetet mellan S och M i Eskilstuna kommun, med förevändning att moderatstämman har föreslagit förbud mot tiggeri i Sverige. Det är höjden av hyckleri. Tiggeri är detsamma som att be förbipasserande om ekonomiskt bistånd till sig själv. Insamlingar till hjälpprojekt i nuvarande tiggares hemländer är inte tiggeri. Som medlem i Eskilstuna S kan du initiera hjälpprojekt för de rumäner och bulgarer, som nu tigger i Eskilstuna, i deras hemländer.

Du kan också kritisera kampanjerna för en s.k. allmän flyktingamnesti till de unga, friska starka och företagsamma unga män från Afghanistan, som vägrar följa svenska lagar. Och i stället kräva att permanenta uppehållstillstånd, samt hjälp med utbildning, arbete och bostad i Sverige ges till nämnda tiggare. Vilket vore ett fullt realistiskt förslag, om detsamma inte skulle locka alla Europas fattiga till Sverige. Men om alla EU-länder, som har utländska tiggare innanför sina gränser, gör på samma sätt - och detta kompletteras med effektiva EU-insatser för de romer som fortfarande vistas i sina hemländer?

Din välgörenhetsfilosofi, som är överklassvänsterns traditionella sätt att döva sina egna samveten, hjälper ingen fattig i längden. Det är inte socialdemokratisk politik. Ideologiskt sätt hade Jarlbäck haft rätt, om hon inte dessförinnan hade rustat ner socialtjänsten i Eskilstuna. I ett fortsatt samarbete mellan S och M, tycker jag gott att M kan stå för de tuffa men nödvändiga besluten och S för de konstruktiva och mjuka tillämpningarna.

Mario Matteoni sa...

Jag kan inte diskutera med en person som ideligen ljuger, avsiktligen missuppfattar och förvränger fakta. Det är meningslöst.
Lars påstår att jag ”i ett tidigare inlägg skrivit att jag tjänat en mindre förmögenhet på den dåvarande borgerliga kommunledningens i Stockholm utförsäljning av allmännyttan till hyresgästerna.”
I bästa fall minns han fel.Tyvärr verkar det som han medvetet förvränger.
Jag bodde i en hyresrätt som ombildades till en bostadsrätt, det var hos en privatvärd.
Jag var motståndare till ombildningen i det längsta men tvingades av grannarnas tryck att ge mig.

Eklången är inte ett Djursholm eller Saltsjöbaden för Eskilstuna. Här bor mest hantverkare och löntagare. Själv är jag fattigpensionär enligt definition.
Vårt hus kostade 350 000 kronor. Sedan har vi själva, med hjälp av en kompis, renoverat och byggt om.
Jag började arbeta som fjortonåring och har jobbat tills pensioneringen.
När Lars försöker framställa mig som överklass förvränger han fakta.

Lars skriver ”Nu vill Mario avbryta samarbetet mellan S och M i Eskilstuna kommun.”
Det är tvärt om. Det är bara att läsa vad jag skrev. Jag gillar samarbetet. Men jag tror inte, efter Moderatstämmans u-sväng, på ett samarbete på riksnivå.
Inte heller ser jag någon motsats mellan mer allmänna hjälpprojekt och att ge medmänniskor hjälp direkt när de ber om det.
Det går utmärkt att bidra på bägge sätt samtidigt.

Varför, Lars, är du så hatisk mot mig?
Lars sa...

1. Eklången är den tätort i Eskilstuna kommun, som ligger längst från centralorten och närmast finanskvarteren i Stockholm. Orten blomstrade efter tillkomsten av järnvägen som en idealisk bostadsort för en överklass med verksamhet i Eskilstuna och täta tjänsteresor till Stockholm. Efter förlusten av järnvägen har orten mist sin attraktionskraft på de mest penningstinna.

2. Jag känner naturligtvis inte till varje detalj i Marios liv. Men Mario själv har ju nu bekräftat att han har tjänat en hacka mot på omvandlingen av hyresrätter i Stockholm till bostadsrätter. Vem hyresvärden var är inte det mest intressanta. Jag har inte kritiserat Mario för att han har behållit förtjänsten av försäljningen av försäljningen av bostadsrätten utan för hatkampanjerna mot sina meningsmotståndare, nu i tiggerifrågan.

3. Jag hatar ingen, men reagerar mot att Mario kallar moderatförslaget om tiggeriet för barbari. Då är väl vi socialdemokrater, som tycker att moderatförslaget bör tjäna som underlag för ett blocköverskridande samarbetet för att få en både effektiv och human lösning på tiggeriproblemet.

4. Mario och hans ekonomiska förhållanden var dock inte huvudmotivet i min förra kommentar. Huvudpersonen var Nina Jarlbäck, som var socialdemokratiskt kommunalråd i Eskilstuna under slutet av 1900-talet. Om någon socialdemokrat är en "barbar", så är det väl hon? Jarlbäck gick till våldsamma angrepp mot Frälsningsarmén för arméns soppkök, som var en hjälp till ensamma mammor, som nekats bidrag från socialtjänsten.

Eskilstuna hade då hamnat rejält i bakvattnet, jämfört med städerna norr om Mälaren. Staden var delvis förslummad. Men med dynamiska S-politiker som Nina Jarlbäck blev det ändring på det. Jarlbäck, som hade börjat sin politiska karriär som kassörska på Domus, förstod att man inte kan öka utgifterna utan att spara på annat. Men ideologin hade hon inte glömt. Det är förnedrande att tvingas få matpaket från hjälporganisationer.

Men det är ännu mer förnedrande att tvingas tigga. Och när nu frikyrkorna håller med natthärbärgen åt tiggare under de kallaste vinternätterna, så borde du, Mario, bidra med en slant till den verksamheten. Så vet du vad pengarna går till. Och i förlängningen får tiggarna kanske hjälp i sina hemländer.

5. Ingen har tvingat dig, Mario, att bryta mot lagen. Det finns tusen sätt att hjälpa, om du vill det.

Lars sa...

Tyvärr tappade jag bort en bisats i punkt 3 ovanstående kommentar: "Då är väl vi socialdemokrater, som tycker att moderatförslaget bör tjäna som underlag för ett blocköverskridande samarbete för en . . . lösning på tiggeriproblemet, barbarer?"

Nej, Mario, jag hatar inte dig. Du ljuger. Men du hatar mig och visar ditt förakt genom att antyda att jag skulle vara en barbar. Och detta gör du utan att ha en susning av hur mycket jag har offrat mig själv för att hjälpa andra. Du får skylla dig själv, när personer som du utpekar som en sämre sorts människor, reagerar mot dina anspråk på att vara något slags moraliskt föredöme. Det är du inte.

Det gäller i stort sett hela vänstersvansen inom S. Det intresserar inte denna svans om hjälpen når fram till dem, som bäst behöver den och varaktigt förbättrar deras situation. Det handlar enbart om att själv framstå som en god människa för sin närmaste omgivning. Detta är hyckleri nog, och jag skulle inget ha sagt om man hade nöjt sig med självberömmet. Men när man dessutom, med sitt ädla sinnelag, utpekar andra som barbarer ...

Mario Matteoni sa...

Nä du ”Lars”, nu får det räcka med personliga utfall och halsbrytande missförstånd.
Var har jag kallat dig för ”barbar”?
Jag har skrivit:
”Men jag är bara en människa som hjälper en annan människa som ber om hjälp.
Att göra en sådan handling olaglig är statligt barbari.”

Eftersom jag inte vet ett dyft om vem eller vad som döljer sig bakom signaturen ”Lars” och eftersom det inte går att diskutera sakligt med den som använder signaturen tänker jag inte vidare diskutera med den för mig helt anonyme ”Lars”.
Det är meningslöst.

Lars sa...

1. Du skriver att det inte går att diskutera sakligt med mig och därför inte tänker diskutera vidare med mig. Är det orsaken till att du inte hade en enda invändning mot det jag skrev om nobelprisen (särskilt ekonomipriset) i anslutning till förra inlägget? Och jag som trodde att din tystnad berodde på att vi var överens....

2. Du har själv skrivit att "moderatlagen" är barbarisk och har därmed beskyllt alla som tycker att en sådan lag behövs för att vara barbarer.

3. Ingen vill förbjuda dig att hjälpa människor som ber om hjälp. Men se upp så att du inte stödjer kriminell verksamhet. Får tiggaren behålla sina pengar?

Det finns andra sätt att hjälpa. Jag har bl. a. föreslagit att du skänker pengar till hjälporganisationer, som håller med härbärgen åt tiggare i Sverige. Härigenom får de kontakt med tiggare, får veta vad de heter och var de bor och kan ingå överenskommelser med tiggare att fortsättningsvis hjälpa dem i deras hemländer, under förutsättning att de slutar komma till Sverige och tigga.