tisdag 4 juli 2017

Hur borde världen vara och hur är den?

Om något opinionsinstitut skulle fråga ett representativt urval av världens människor om hur de anser att världen borde vara skulle de antagligen få ungefär samma svar som jag fick, i en högst ovetenskaplig studie, då jag frågade min närmaste omgivning.
Pröva själv! Ställ frågan: Hur borde vår värld vara?

Svaren jag fick var följande:
Fredlig – inga krig och konflikter
Jämlik – inga fattiga och inga rika, ingen som står över någon annan,
Rättvis – ingen utnyttjar någon annan
Hållbar – ingen natur utarmas eller överexploateras
Kärleksfull – inget hat, ingen aggression, alla hjälper varandra
Trygg – ingen ska känna sig hotad, utnyttjad, utsatt, utanför, undanskuffad,
Hälsosam – inga sjukdomar och om sjukdomar finns så en bra vård
Fri – Ingen skulle vara utsatt för tvång utan kunna utveckla sig fritt utifrån sina egna resurser.

Själv håller jag med om att detta vore så nära en paradisisk tillvaro som är möjlig. Vad anser du?

Men hur är vår värld i verkligheten?
Krig - krig och konflikter pågår ständigt
Ojämlik – skillnaden mellan fattiga och rika är konstant eller ökar, samhället bygger på hierarkier
Orättvis – en del människor utnyttjar andra för sin egen vinning
Ohållbar – natur och människor exploateras och utarmas och gör slut på jordens resurser
Full av hat – hat, aggression, konkurrens finns där ständigt
Otrygg – många människor är hotade, utnyttjade, utsatta, utanför, undanskuffade, på flykt
Ohälsosam – sjukdomar, brist på vård och omsorg, många människor dör i onödan
Ofri – Alltför många människor hindras i sin utveckling.

Vad är det som gör att skillnaden är så stor mellan hur vi önskar att världen skulle vara och hur det i verkligheten är?
Bestämmer inte 
vi själva över vår värld? Vilka eller vad är det som avgör?
Finns det någon forskning på problemet?

Det finns i alla fall statistik och fakta om hur världen är:

4 kommentarer:

Jonny sa...

Jag vill se krig under FN flagg mot förtryckarregimer som t.ex Nordkorea, dessa kommer alltid att dyka upp på vår planet, det visar historien.

Den som är duktig och framgångsrik ska även se det i plånboken. Utbildning ska löna sig. Innovation och talang likaså etc.

All mänsklig aktivitet innebär belastning på miljön på ett eller annat sätt, allt annat är naivt att tro.

Jag känner hat till exempel mot de som förtrycker kvinnor i sina patriarkaliska medeltida länder, hat mot diktatorer som regerar i vissa länder. Hat mot mördare och våldtäktsmän. Detta kommer alltid att finnas, jag är ingen drömmare, jag är en realist. Världen kan aldrig bli som du indikerar ovan Mario eftersom människan är en varelse förmögen till ondska och människor är olika och ska ha olika liv beroende på just utbildning etc, det är inte orättvist att en del har mer än andra.

Mario Matteoni sa...

Det finns alltså, enligt dig, rättfärdiga krig och rättfärdigt dödande.
Så har många krig motiverats under världshistoriens gång. Hitler ansåg att hans krig skulle skapa en bättre värld.

”Den som är duktig och framgångsrik ska även se det i plånboken. Utbildning ska löna sig. Innovation och talang likaså etc.” Jag håller med om det.
Men det är inte det jag talar om. Jag snackar om bland annat om de 20 miljoner människor i Sydsudan, Etiopien, Kenya och Somalia som hotas av svält. Och de rika i bland annat Sverige som samtidigt har ärvt rikedomarna. Om du med din realistiska blick ser dig runt i världen kanske du upptäcker fler exempel.

”All mänsklig aktivitet innebär belastning på miljön på ett eller annat sätt, allt annat är naivt att tro.”
Jorå. Under större delen av mänsklighetens hela historia har människan påverkat naturen.
Men de senaste två hundra åren har denna påverkan ökat så att den hotar klimat och verkligen utarmar naturresurserna.
Om du orkar kanske du kan klicka på någon av de länkar jag försåg mitt inlägg med.


Du beskyller mig ideligen för naivitet och att vara verklighetsfrämmande. Medan du, i dina egna ögon, anser dig vara realist.
Därmed har du angett en orsak till att världen ser ut som den gör.
Dumhet, okunskap, brist på empati, dogmatiskt och inskränkt tänkande är en orsak.
Tack för ditt bidrag!

fjellis sa...

Att vi inte bestämmer själva över vår värld är nog det enkla svaret på din fråga.

Våra goda och dåliga sidor finns inbyggda i våra gener vilka i sin tur påverkats av evolutionen. Vi är de vi är därför att vi är ättlingar till de som överlevde länge nog för att få barn och barnbarn.

Det betyder inte att jag anser att vi ska ge upp. Vi kan göra världen bättre men vi måste vara ödmjuka inför verkligheten. Det är tvivlet som ska föra oss framåt. Det är fanatikerna, de som är så säkra på att ha rätt att de tappat förmågan att anpassa sig, som är det ena stora hindret.

Det andra stora hindret är att jorden är en begränsad resurs. Vi måste helt enkelt få stopp på vårt behov av att bli fler, på vår strävan att ta över mer och mer av naturen. Lyckas vi inte med det så blir det allas krig mot alla.

Vad har politiken att bidra med, har den något att bidra med?

Lägga sig i mindre! Det är ny teknik som kommer att hjälpa oss. Nya, renare och icke fossila, energikällor. Det skulle minska beroendet av olja och kol vilket vore bra av flera skäl, inte minst politiska. Demokratierna i väst skulle bli mindre beroende av olja från diktaturer.

Så det politikerna kan göra är att skapa förutsättningar för innovationer. Politiken ska inte stå i vägen för utvecklingen utan underlätta för människor att anpassa sig.

Jonny sa...

Ja det finns rättfärdiga krig och rättfärdigt dödande. Kriget mot nazityskland är ett sädant exempel. Det var helt rätt av England och Frankrike samt USA att förklara krig mot Tyskland (och Japan).

DU skrev "inga fattiga eller rika", det håller absolut inte med, i jämförelse med vissa extremt rika så är vi de flesta fattiga, inget jag bryr mig om eller stör mig på, däremot ska vi givetvis motarbeta extrem fattigdom som gör att människor svälter och inte klarar sig. I Sverige gör vi något oerhört dumt, vi lägger i år ca 100 miljarder bara i statliga medel på ekonomiska migranter i Sverige, med en bråkdel av dessa hade vi istället hjälpt miljoner med människor i flyktingläger.
1 miljon per skalle och år de första åren på "ensamkommande barn", helt vansinnigt.

Du drömde om kommunismen/socialismen en gång, DET visar hur världsfrånvänd du är i rötterna Mario. Tack för DITT bidrag !