onsdag 26 augusti 2009

SvD går på propagandafint

Bakgrund: Det pågick förhandlingar mellan företaget Wäst-Bygg i Borås och Byggfacket i samband med att arbetarna skulle övergå från ackord till månadslön.
Byggnads ville ha en lön på 30 000 kronor i månaden och arbetsgivaren 29 000 kronor, för de anställda på Wäst-Bygg.
Facket krävde alltså en tusenlapp mer i månaden än vad arbetsgivaren ville betala.
Under förhandlingstiden, innan parterna kommit överens, ska – enligt gällande kollektivavtal – en s.k. stupstoppslön betalas ut så länge som förhandling om lönen pågår.
Det är en allra lägsta lön som endast utgår under förhandlingstiden.
Wäst-Bygg struntade i att följa den bestämmelsen i kollektivavtalet och betalar i stället ut den lön som företaget ursprungligen erbjudit arbetarna. Som alltså ligger tusen kronor lägre än den som facket begärt.
Arbetsgivaren har därmed inte bara brutit mot gällande kollektavtal utan också gått ut till medierna utan att förklara bakgrunden till hela historien.
Bestämmelsen om stupstockslön kan utnyttjas av arbetsgivarna på det sätt som Wäst-bygg gjort. NCC Polska har gjort på samma sätt.Dumskallar till journalister som Per Gudmundsson går på sådant.
Jag säger dumskalle därför att jag utgår ifrån att Per Gudmundsson inte medvetet förtiger den verkliga bakgrunden till historien.

3 kommentarer:

Anonym sa...

” Bestämmelsen om stupstockslön kan utnyttjas av arbetsgivarna på det sätt som Wäst-bygg gjort.”

Nu förstår jag inte....

Har Wäst-bygg utnyttjat detta? De betalar ju en högre lön....och det är väl inte ett verktyg som skall användas av facket?

// Tomas Andersson

Mario Matteoni sa...

Bestämmelsen om stuppstoppslön ger löntagarna en tillfällig lön under tiden som parterna förhandlar om den verkliga lönen.
Den bestämmelsen är tvingande för bägge parter. Den har arbetsgivare och fack kommit överens om ska gälla under löneförhandlingar.

Den lön som arbetsgivaren i detta fall erbjuder arbetarna ligger en tusenlapp under den som facket begär för sina medlemmar. Det skiljer alltså ett tusen kronor mellan parternas bud.

När överenskommelsen mellan arbetsgivaren och facket är gjord får arbetarna den framförhandlade lönen som förhoppningsvis är högre än den som arbetsgivaren erbjöd sina arbetare.

Genom att betala ut lön enligt sitt bud bryter arbetsgivaren mot bestämmelsen om stupstockslön under förhandlingstiden.

Förstår du fortfarande inte?

Anonym sa...

Nu har det klarnat.....fick uppfattningen att det var något som arbetsgivarna kunde utnyttja för att sätta press på facket och inte att den var tvingande för båda parter.

Tack för informationen.

// Tomas Andersson