torsdag 18 juni 2009

Sossar mot Storebror

Vi som är motståndare till ”storebrorssamhället” hävdar att den personliga integriteten måste skyddas från statens och myndigheternas intrång.
Men till skillnad från liberalerna vänder vi sossar oss även mot kapitalintressenas och marknadsprofitörernas storebrorsfasoner.
Samtidigt kräver vi att den personliga integriteten må hävdas i ett öppet och genomlyst samhälle och i sociala sammanhang.

För min egen del är jag allergisk mot den sorts ”integritet” som är uttryck för asocialitet och extrem egoism. Den som avskärmar sig från det gemensamma och som undandrar sig det sociala ansvaret och demokratins skyldigheter må göra det, men jag har inte så mycket till övers för dem. När ljusskygga individer, ofta iklädda rånarluvor och anonymitet, hävdar ”den personliga integriteten” i demokratin är det falskt. Skattesmitare och andra rufflare har f.ö., med sina handlingar, avhänt sig rätten till integritet från samhället.

Försvaret för den ”personliga integriteten” utgår från en grundsyn om individens frihet och okränkbarhet. Försvaret för den ”personliga integriteten” måste därför grundas på ett försvar för individens intressen gentemot kollektivets. Men samtidigt måste vi kräva av individen att han eller hon uppfyller sina skyldigheter gentemot samhället.
Det öppna samhället innebär att sekretess inte får ersätta offentlighetsprincipen, hemlighetsmakeri inte får överskugga insyn och öppenhet, snäva intressen inte får hindra de allmänna intressena och begränsning av information inte får hindra möjligheterna till överblick och helhetssyn.

Socialdemokratins kamp för jämlikhet och jämställdhet är en kamp för individernas frihet och för varje människas rätt att utveckla sin egen personlighet. Jämlikhet och jämställdhet syftar inte till nivellering och likriktning, tvärt om.

Tråkigt nog har individens frihet blivit liberalernas signum, nota bene i förhållande till staten och löntagarkollektivet.
Men till skillnad från liberalerna vänder vi sossar oss också mot kapitalintressenas och marknadsprofitörernas strävan efter att övervaka, likrikta, nivellera och kollektivisera.

Det är dags för oss sossar att ställa upp för de individuella friheterna och rättigheterna, och göra det tydligt och beslutsamt.
Socialismens mål är, trots allt, individens frihet. Utan individuell frihet ingen socialism.

Se:
Per Ström, liberal mot storebror,
Sossar mot storebror,

3 kommentarer:

Unknown sa...

Vilket sammanträffande, jag håller just på att mödosamt läsa och tränga in i Friedrich von Hayeks "Frihetens grundvalar". Så mycket kan jag säga som att "frihet" aldrig varit något honnörsord inom socialdemokratin. Där har istället begrepp som "solidaritet", "rättvisa" och "jämlikhet" dominerat samhällssynen.

Om man får tro libertarianen Hayek kan man inte uppnå vare sig solidaritet, rättvisa eller jämlikhet om dessa mycket oprecisa begrepp inte kombineras och utövas under frihet.

Ett exempel på överhetssamhället är socialdemokratins ställningstagande att den statliga myndigheten försäkringskassan ska avgöra vilken vårdgivare du ska anlita.

Daniel Ahlsén sa...

Ska man få välja om man vill vara en del av kollektivet? Motstridigheterna hopar sig...

Mario Matteoni sa...

Daniel, du ingår förmodligen alltid i någon form av mer eller mindre tidsbundna kollektiv: Familj, skola, arbetsplats, förening, konsument, nation…
En del kollektiv väljer du själv andra inte. Jobbar du på Exxon, Volvo, SEB, WalMart, Skanska, Ericsson eller annat privatföretag är du kollektiviserad som anställd. Naturligtvis är det samma sak om du är anställd av kommunen eller staten.
Den som vill ställa sig utanför alla kollektiv överlever inte.
Om du vill kan du kalla vissa kollektiv för gemenskap. Om det blir lättare.